ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พิเศษ หรือ NKI Motor 2 Exclusive เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองเพิ่มขึ้นจากประเภท 2 ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเฉพาะการเกิดเหตุชนกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก หากกรณีเป็นฝ่ายผิดจะมีความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันต้องจ่าย 2,000 บาท ทำประกันภัยโดยไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์

หมายเหตุ

  • ซ่อมอู่ที่มีสัญญาบริการกับบริษัทฯ
  • มีรถใช้ระหว่างซ่อม เฉพาะรถเก๋งส่วนบุคคล ระยะเวลาสูงสุด  7 วัน ในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูก
  • อัตราเบี้ยดังกล่าวรวมภาษีอากรแล้ว และไม่รวมพรบ.