ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ หรือ NKI Motor 3 Exclusive เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองเพิ่มขึ้นจากประเภท 3 ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเฉพาะการเกิดเหตุชนกับ
คู่กรณีที่เป็นยานพาหนะทางบก
หากกรณีเป็นฝ่ายผิดจะมีความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันต้องจ่าย 2,000 บาท ทำประกันภัยโดยไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์

หมายเหตุ 

  • ซ่อมอู่ที่มีสัญญาบริการกับบริษัทฯ                        
  • มีรถใช้ระหว่างซ่อมเฉพาะรถเก๋งส่วนบุคคล ระยะเวลาสูงสุด 7 วัน ในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูก 
  • อัตราเบี้ยดังกล่าวรวมภาษีอากรแล้ว และไม่รวมพรบ.