บริการพิเศษ   สำหรับ “ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2 พิเศษ และ 3 พิเศษ” เป็นฝ่ายถูกและมีคู่กรณีชัดเจนในกรณีเกิดเหตุ
อุ่นใจ           กับบริการรถทดแทนระหว่างซ่อม บริษัทจะจัดหารถยนต์ให้ใช้ระหว่างซ่อม หรืออาจชดใช้เป็นเงินค่าเช่ารถไม่เกินวันละ 500 บาท
สะดวกทันใจ   ได้รับสิทธิใช้รถทดแทนได้สูงสุดสำหรับ

พร้อมเครือข่ายสาขาบริษัท ครอบคลุมทั่วประเทศ


*บริการพิเศษเฉพาะรถที่ร่วมโครงการ ตามเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์
*การชดใช้เป็นรถยนต์ทดแทน หรือ ค่าเช่ารถ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด