Skip Navigation Linksหน้าหลัก > บริการ > แจ้งอุบัติเหตรถยนต์

แจ้งอุบัติเหตุรถยนต์

คำแนะนำเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์

  • โทร Navakij Call Center 1748 ตลอด 24 ชม. เพื่อแจ้งบริษัททันที
  • เพื่อความสะดวกในการรับบริการที่รวดเร็ว กรุณาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ และบริษัทจะจัดส่งพนักงานสำรวจเหตุตามที่นัดหมาย

ขั้นตอนการเคลม