ร่วมงานกับเรา "นวกิจประกันภัย"

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำ ที่มีความมั่นคง โดยบริษัทฯ มีความตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมอบผลประโยชน์ตอบแทนและมีการดูแลพนักงานที่ดี เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับของการขยายงานในหลากหลายตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

กรอกใบสมัครงาน
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า/ คู่ค้าเพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า/ คู่ค้าและภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า
6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในส่วนงานการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
3. รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บันทึกการจ่ายเงิน
2. จัดทำเช็คสั่งจ่าย และการโอนเงิน
3. จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
4. จัดทำสรุปและนำส่งภาษีทุกประเภทตามประเภทภาษีของกรมสรรพากร
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี มีประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 1-2 ปี
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel ได้ดี และโปรแกรม MS อื่นๆ
4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
กรอกใบสมัคร
จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ขับรถท่านผู้บริหารของบริษัท
2. ดูแลรักษา และทำความสะอาดรถยนต์
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุระหว่าง 30 - 45 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- หากพักอาศัยในพื้นที่สุขาภิบาล3/มีนบุรี/ รามคำแหง/ รามอินทรา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- มีประสบการณ์ขับรถให้ผู้บริหาร
- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
- สามารถทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดได้ เป็นครั้งคราว
- มีบุคลิกดี สุภาพเรียบร้อย ซื่อสัตย์ มีใจรักการบริการ
- รู้เส้นทางในกรุงเทพ/ปริมณฑลเป็นอย่างดี
- เคยขับรถยุโรป Benz และToyota Alphard ได้

บ้านผู้บริหาร : หมู่บ้านสัมมากร ซอยรามคำแหง 120 / สถานที่ทำงาน : สาทร
กรอกใบสมัคร