คณะผู้บริหารของ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการผู้อำนวยการ ร่วมด้วย คุณอนรรฆ หวั่งหลี และ คุณอนิญช์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าพบ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และคุณมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์ และองค์กร เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา