บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการผู้อำนวยการ คุณรัชดา รุ่งโกมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย เข้าพบ คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการของธนาคาร เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2563 ณ สำนักงานใหญ่ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา