นายสุจินต์ หวั่งหลี ประธานกรรมการ และ นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานปี 2559 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องแกรนด์ฮอล บางกอกคลับ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ โดยมีมติอนุมัติจ่ายปันผลใน อัตราหุ้นละ 1 บาท มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560