นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแต่งตั้งศูนย์บริการรถยนต์ BRG Group เป็นศูนย์บริการมาตรฐาน เพื่อให้การบริการที่ประทับใจกับลูกค้าประกันภัยรถยนต์ของบริษัทฯ โดยมี นางสาวอัจจิมา ศรีรัตนประภาส กรรมการบริหาร ฝ่ายการขาย BRG Group เป็นผู้รับมอบพร้อมให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกัน ณ โชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ BRG Group สาขาศรีนครินทร์