นายสุจินต์  หวั่งหลี ประธานกรรมการ และ นายปิติพงศ์  พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ร่วมแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้องแกรนด์ฮอล บางกอกคลับ สาธรซิตี้ทาวเวอร์ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตรา 33 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.30 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 10 ล้านบาท เป็น 340 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น