บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการผู้อำนวยการ ร่วมกับ มูลนิธินวธรรม โดย คุณวิจิตรา อดิศักดิ์เดชา เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพายุโพดุล โดยมี คุณวรุณยุพา สุวรรณกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ ณ อาคารอำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562