บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใส่ใจรักสุขภาพ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล 40 ปี บ้านทานตะวัน รายได้จากการจัดกิจกรรมนำมาเป็นค่ารักษาพยาบาล เพื่อสุขภาพเด็กน้อยด้อยโอกาส รวมถึงกิจกรรมฟื้นฟูพัฒนาการเด็ก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562  ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา