ตัวแทน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณแพรวขวัญ อติเรก ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคในกิจกรรม หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2563 โดยมี คุณสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณวัลลภา สุขศิริมัง รักษาการหัวหน้าพยาบาล และคุณสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย สำนักงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดเลย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562