บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค สนับสนุนกิจกรรม แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต โดยมี คุณปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านจัดหาโลหิต และภาพลักษณ์องค์กร สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19)  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563