บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย พนักงานทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา เป็นผู้แทนส่งมอบ แก้วพลาสติกแข็งที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อใช้เป็นภาชนะผสมเรซิ่น โกลบอน หรือสารเคมี ใช้ในการหล่อเบ้าขึ้นรูปขาเทียมให้กับผู้พิการ โดยได้จัดส่งไปยังแผนกกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ใน โครงการย่อย "ก้าวบุญ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ "นวกิจจิตอาสาฯ" โดยช่วยกันแยกขยะพลาสติกแข็งสำหรับบริจาค ขยะพลาสติกรีไซเคิล และขยะอื่นๆ ทั่วไป เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษต่อโลก และนำกลับไปหมุนเวียนใช้ใหม่