บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยชุมพร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร โดยมี พันตำรวจโท สุนทร  จิระวัฒนผลิน รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 เป็นผู้รับมอบ