มณฑลทหารบกที่ 16 นำคณะ “นวกิจจิตอาสา” บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมทาสีบ้านผู้ยากไร้และประสบภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมทำดีใน “โครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้และช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”