นายอนิญช์ หวั่งหลี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าว “การทดลองเชิงสังคม ครั้งที่ 3 โครงการสาทรโมเดล” และขึ้นรับรางวัล “บริษัทที่ใช้การเหลื่อมเวลาทำงาน” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกระจายปริมาณรถยนต์ที่เข้าสู่ถนนสาทรในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยได้รับเกียรติจาก นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้มอบ

“โครงการสาทรโมเดล” ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2557 ภายใต้ความร่วมมือของ สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิโตโยต้า โมบิลิตี้ และบริษัทเอกชน 70 แห่ง ร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสาทร เพื่อสร้างสรรค์ความสุขในการเดินทาง