Date Subject
30 December 2020
24 December 2020
22 December 2020
03 December 2020
26 October 2020
27 May 2020
15 April 2020
04 December 2019
17 November 2019
27 September 2019
18 September 2019
11 July 2019
02 July 2019
31 May 2019
10 April 2019
15 August 2016 "นวกิจประกันภัย" ปันน้ำใจช่วยโรงเรียน ตชด.
23 July 2016 "นวกิจจิตอาสา" ร่วมสร้างบ้านผู้ประสบภัยพิบัติ
15 June 2016 "นวกิจประกันภัย สาขาขอนแก่น" ห่วงใยสุขภาพน้อง
19 May 2016 "นวกิจประกันภัย" สนับสนุน “โครงการสาทรโมเดล”
27 April 2016 "นวกิจประกันภัย" ช่วยเหลือเด็กพิเศษ จ.สมุทรสงคราม
16 March 2016 "นวกิจประกันภัย" สนับสนุน "งานกาชาด 2559"
16 March 2016 "นวกิจจิตอาสา" ร่วมสร้างบ้านผู้ประสบภัยพิบัติ
27 February 2016
15 December 2015 "นวกิจประกันภัย" ร่วม "บรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช"
16 November 2015
23 March 2015 "15 ปี บริจาคโลหิต 9,262 ยูนิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์"
06 March 2015 “นวกิจประกันภัย” สานต่อโครงการกระดาษหน้าที่ 3 ปีที่ 4
19 December 2014 “นวกิจประกันภัย" ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยภายในองค์กร
16 November 2014 “นวกิจประกันภัย" บรรเทาหนาวให้พี่น้องภาคเหนือ
09 September 2014 “นวกิจประกันภัย”สมทบทุนช่วยเหลือ“ทารกแรกเกิดภาวะผิดปกติ”
06 September 2014 "นวกิจประกันภัย" ร่วมแสดงพลังต้านโกง "HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน"
06 September 2014 "นวกิจประกันภัย" ร่วมกับ "กระบี่ฮอนด้าออโตโมบิล" สนับสนุนงานวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการเรียนรู้
26 July 2014 "นวกิจประกันภัย" ร่วมกับ "โตโยต้าสุรินทร์" ให้ความรู้สู่ประชาชน
19 July 2014 "นวกิจประกันภัย" ร่วมกิจกรรม "พี่เพื่อน้องฯ ครั้งที่ 11"
18 July 2014 “นวกิจประกันภัย" ร่วมกับ "ไทยรี" ช่วยน้องมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
07 July 2014 "นวกิจประกันภัย" ร่วมกับ คปภ. สร้างศูนย์โรคหัวใจ รพ. นครปฐม
26 April 2014 "นวกิจประกันภัย" จัดกิจกรรม "จิตอาสาผลิตหนังสือเบรลล์ ครั้งที่ 3"
07 March 2014 “นวกิจประกันภัย" ร่วมกับ "เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง" มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน
19 January 2014 “นวกิจประกันภัย" ร่วมคิดดี ทำได้ "TOYOTA LEASING HERO RIDE ปั่นเพื่อน้อง"
15 December 2013 "นวกิจประกันภัย" ประกาศจุดยืนองค์กรต่อต้านการทุจริต
22 October 2013 “นวกิจประกันภัย” ร่วมทำดี “ร้อยดวงใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน”
07 October 2013 “นวกิจประกันภัย” ส่งกำลังใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ
08 August 2013 “นวกิจประกันภัย” บริจาคถุงยังชีพให้กับ “สภากาชาดไทย” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ
03 August 2013 “นวกิจประกันภัย” จัดโครงการกระดาษหน้าที่ 3 ปีที่ 3
29 July 2013 “นวกิจประกันภัย” สนับสนุน “โรงเรียนธนาคาร สานฝันนักการเงินวัยเยาว์ ปี 2”
13 July 2013 นวกิจประกันภัย ร่วมโครงการ “พี่เพื่อน้องฯ ครั้งที่ 10” มอบทุนการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้ให้เยาวชนไทย
25 June 2013
16 May 2013 “นวกิจประกันภัย” ร่วมสมทบทุน “อาสากาชาด” ออกร้านพฤกษากาชาด หารายได้ช่วยผู้ประสบสาธารณภัย
27 April 2013 นวกิจประกันภัย ร่วมกับ วิทยุครอบครัวข่าว FM 106 จัดกิจกรรม “มอบความสุขเติมรอยยิ้ม” ณ บ้านพักคนชรารังสิต
11 April 2013 นวกิจประกันภัย ร่วมโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ”
12 January 2013 นวกิจประกันภัย มอบทุนการศึกษาวันเด็กแห่งชาติ 2556 จัดโดยสหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จ. ลำปาง
11 October 2012 นวกิจประกันภัย มอบสารานุกรมไทยฯ สู่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 จังหวัดชายแดนใต้
01 August 2012 นวกิจประกันภัย ส่งต่อเครื่องแบบพนักงานหญิงชุดเก่า สนับสนุนโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา 
25 May 2012 นวกิจประกันภัย จัดกิจกรรม โครงการกระดาษหน้าที่สาม ปี 2 
25 April 2012 นวกิจประกันภัย ร่วมพลังบริจาคโลหิต ถวายองค์ราชินี
24 April 2012 นวกิจประกันภัย สาขาพิจิตร ร่วมจัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนสำหรับบุตรหลานของลูกค้า ธ.ก.ส. ปี 2555"
06 March 2012 นวกิจประกันภัย มอบ “ห้องสมุดยิ้ม” แหล่งความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
28 January 2012 นวกิจประกันภัย ร่วมสนับสนุนโครงการ “ทำดีเพื่อสังคม” ณ โรงเรียนบ้านพุพลู จ.เพชรบุรี
27 January 2012 บริษัท นิปปอนโคอะ อินชัวรันส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และพนักงาน ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย
19 January 2012 นวกิจประกันภัย มอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จ.ลำปาง
29 November 2011 นวกิจประกันภัย ถวายเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
24 November 2011 นวกิจประกันภัย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม "ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม"
25 October 2011 นวกิจประกันภัย มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งที่ 2 
20 September 2011 นวกิจประกันภัย จัดโครงการ "นวกิจประกันภัย รวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม" 
19 August 2011 นวกิจประกันภัย จัดโครงการ "คัดแยก ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม"
28 June 2011 นวกิจประกันภัย ร่วมเปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2554
27 June 2011 นวกิจประกันภัย มอบเงินช่วยเหลือกลุ่มลูกค้า จ. สุราษฎร์ธานี ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ 
04 April 2011 นวกิจประกันภัย สนับสนุนการจัดงานและร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ วันจักรี 
31 March 2011 นวกิจประกันภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น 
29 March 2011 บมจ. นวกิจประกันภัย ร่วมจัดงานแถลงข่าว เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ วันจักรี
01 March 2011 นวกิจประกันภัย จัดกิจกรรม พร้อมสนับสนุนโครงการกระดาษหน้าที่สาม 
22 January 2011 นวกิจเติม...รอยยิ้ม  เต็ม...ความสุข  ณ มูลนิธิธรรมานุรักษ์ 
14 November 2010 นวกิจประกันภัย นำทีมร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลไทย 
21 October 2010 นวกิจประกันภัย บริจาคเงิน สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
22 July 2010 นวกิจประกันภัย ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ แก่โรงเรียนทหารสื่อสาร
28 May 2010 นวกิจประกันภัย ร่วม “ทำดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน”
28 April 2010 นวกิจประกันภัย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤตปริมาณโลหิตสำรองแก่ สภากาชาดไทย 
12 February 2010 นวกิจประกันภัย ร่วมกระทรวงการคลัง รณรงค์โครงการ “ง่วงไม่ขับ”
07 February 2010 ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง....มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน
01 February 2010 นวกิจเติมรอยยิ้ม เต็มความสุข ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จ.ระยอง