• เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, คู่ค้าเพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
• ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, คู่ค้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
• ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, คู่ค้า
• ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, คู่ค้า
• จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย

 

• เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
• หากสามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรมได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Power Point

วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.15 - 17.00 น.


 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ