1. รับผิดชอบเป้าหมายเบี้ยประกันภัยให้ได้ตาม Budget ตามProducer ที่รับผิดชอบ

2. ปฎิบัติตามแผนงาน( Action Plan ) ,แผนกลยุทธ์ตามที่  ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. เข้าเยี่ยมเยี่ยน แหล่งงาน ใหม่/เก่า อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความคุ้นเคยใกล้ชิดสนิทสนม รวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ อุปสรรคปัญหา และข้อมูลคู่แข่ง สถานการณ์ตลาดภายนอก เพื่อ นำมาปรับปรุง Product ให้แข่งขันได้

4. รับผิดชอบงานให้บริการ Producer Service โดยใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์,อีเมลล์,ไลน์,ระบบ การรับแจ้งงาน  เป็นต้น

5. พิจารณาและดำเนินงานต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากงานตามปกติ เช่น พิจารณาและดำเนินการขออนุมัติยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรก ,พิจารณาและดำเนินการขออนุมัติส่วนต่างค่าสินไหมฯ,พิจารณาและดำเนินการขออนุมัติสินไหมกรุณา

 

 

• เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
• มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Tele-Broker : Motor ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
• รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.OFFICE โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Power Point

วันและเวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.15 - 17.00 น.


 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ