• เบิก-รับคืน พรบ.ทุกประเภทที่มีอยู่ในระบบงาน
  • ดูแลระบบทะเบียนตัวแทนนายหน้า เช่น ตรวจสอบเอกสารสัญญาตัวแทนนายหน้า เป็นต้น
  • ดูแลระบบงานเอกสาร Producer  เช่นติดตามการต่ออายุใบอนุญาตฯ, จัดทำหนังสือมอบอำนาจฯ, เอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบสมบูรณ์ครบถ้วนของแฟ้มเอกสารตัวแทนนายหน้า

 

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • หากผ่านงานกำกับดูแลสินเชื่อในบริษัทประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ( เช่น Microsoft  Excel, Power Point, Word )

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ