• ตรวจสอบเอกสารการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนทุกประเภท และอนุมัติค่าซ่อม
  • ตรวจสอบงานซ่อมของคู่ค้าที่ตั้งเบิกก่อนผ่านรายการไปอนุมัติจ่ายค่าซ่อม
  • งานด้านบริหารสินไหมฯ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

  • เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปวส. ช่างยนต์ หรือปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • มีประสบการณ์ตรวจสอบเอกสารการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน/ การอนุมัติค่าซ่อมฯ/ บริหารงานสินไหมทดแทน อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • รักงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยันอดทน, บริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ