• ปฏิบัติงานเอกสารสินไหมรถยนต์
  • ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลเคลมรถยนต์ / ปรับปรุงข้อมูลการเคลมรถยนต์
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Excel เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์บันทึกข้อมูลสินไหมรถยนต์/ งานสินไหมสารบรรณ อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ