1. จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางด้านกฎหมาย ได้แก่หนังสือสัญญา หนังสือมอบอำนาจ และหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการงานจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน จดทะเบียนทางภาษี จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ และงานของมูลนิธินวธรรม เป็นต้น
3. แจ้งความร้องทุกข์ และดำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญา ในชั้นศาล ชั้นพนักงานสอบสวน รวมถึงการสืบทรัพย์-บังคับคดี ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
4. ดำเนินการการเร่งรัด ติดตาม ตลอดทั้งเจรจาประนีประนอมหนี้ ในชั้นศาล
5. ให้คำปรึกษาการให้ความเห็นทางกฎหมาย ตลอดจนค้นคว้าข้อกฎหมายต่างๆ ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1. เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีผลการเรียนดี
3. มีใบอนุญาตว่าความ
4. มีประสบการณ์การฝึกงานและ/หรือการทำงานทางด้านการว่าความ ดำเนินคดี และบังคับคดี 1 ปี ขึ้นไป
5. มีความรับผิดชอบงานสูง และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6. มีความรู้ด้านกฎหมายมหาชน, กฎหมายประกันภัย, กลต, ตลท ฯลฯ
7. จบการศึกษาเนติบัณฑิตไทย หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ