• เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีเพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด
  • ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของคู่ค้าและภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด
  • ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของคู่ค้า
  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคู่ค้า
  • จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในเพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย

 

  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียงกัน
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Excel เป็นอย่างดี

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ