• ดำเนินการทุกฟังก์ชั่นของการกำหนดราคา เงื่อนไข และใบเสนอราคาทางเทคนิค โดยสอดคล้องกับแนวทางการรับประกันภัยสำหรับแต่ละสายธุรกิจ
 • จัดเตรียม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลของประสิทธิภาพการรับประกันภัยทางเทคนิคและข้อเสนอแนะแก่ทีมระดับผู้บริหารเพื่อค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดเพื่อรักษาธุรกิจและความสามารถในการทำกำไร
 • ให้การฝึกสอนรายวันแก่สมาชิกในทีมเพื่อพัฒนาทักษะทางเทคนิค
 • เข้าร่วมการแข่งขันผลิตภัณฑ์/สายงานธุรกิจเพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำกำไร และให้ข้อมูลสำคัญที่ได้มาจากผลลัพธ์จริงและการกำหนดราคาทางเทคนิค
 • รองรับการตั้งค่าผลิตภัณฑ์และ UAT ในแต่ละระบบเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบราคาทั้งหมดมีความแม่นยำ
 • โครงการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงกระบวนการและประสิทธิภาพของทีม และการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปใช้
 • ตรวจสอบความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์ รูปแบบการกำหนดราคา ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นำเสนอบนสื่อใดๆ ที่แจกจ่ายให้กับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ หรือได้รับมอบหมายพิเศษตามความจำเป็น

สรุปงาน :

 • บริหารจัดการและพัฒนาทีมการรับประกันภัยเพื่อวางแผน จัดระเบียบ ควบคุม และประเมินความรับผิดชอบในการจัดจำหน่าย
 • ให้คำปรึกษาและสนับสนุนเทคนิคการเสนอราคาที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดำเนินงาน การเลือกความเสี่ยง และการรับประกันภัยที่คาดหวังให้กับทุกสายธุรกิจ
 • ประสานงานข้ามสายงานและภูมิภาคต่างๆ เช่น หัวหน้าสายงานธุรกิจ การขาย การเงินและการบัญชีระดับภูมิภาคและระดับโลก การประกันภัยต่อ การดำเนินงาน การจัดการตลาด และการปฏิบัติตามเพื่อให้แน่ใจว่าใบเสนอราคาสอดคล้องกับกฎภายใน
 • วิเคราะห์ประสบการณ์การรับประกันภัยเพื่อพัฒนาตลาด กลยุทธ์การบริการ และปรับปรุงแนวทางการรับประกันภัย
 • พัฒนาและรักษารายงานและข้อมูลความสามารถในการทำกำไรเพื่อรองรับมิติหลักทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบริษัท
 • ริเริ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและมูลค่าสู่ตลาด

 

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาประกันภัย สถิติ คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในด้านประกันภัย, การกำหนดราคา, ฟังก์ชั่นการรับประกันภัย
 • ทักษะการวิเคราะห์ การคิดเชิงตรรกะ และความคิดริเริ่ม
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์, Microsoft Access, Microsoft Excel และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ