ตามที่ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีพนักงานของ สาขานครสวรรค์ ติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นั้น บริษัทฯ ได้แจ้งพนักงานท่านดังกล่าว และพนักงานที่ทำงานอยู่ในสาขาจำนวน 5 ท่าน ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน

        บริษัทฯ ขอแจ้งปิดสาขานครสวรรค์ ในวันที่ 1 - 14  พฤษภาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน (Big Cleaning) ตามมาตรฐาน และให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันเชื้อ COVID-19 ของบริษัทฯ รวมถึงแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

        โดยขอให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในสาขานครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 15 - 30 เมษายน 2564 เฝ้าสังเกตอาการตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน หากมี ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้โทรแจ้ง 1422 หรือหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน และไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างจากผู้อื่นๆ ใช้รถยนต์ส่วนตัว

        ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หากผู้ใช้บริการ มีความประสงค์ติดต่อหน่วยงาน สาขานครสวรรค์ ติดต่อได้ที่ 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก
444/13 ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์:  0 55-320-621-4
โทรสาร:   0 55-320-620     Navakij Call Center 1748

        บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ดังกล่าว บริษัทฯ มีความห่วงใยและได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงานและลูกค้า เป็นสำคัญ


30/04/2564

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ