บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 89)
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 25 อาคารสาธรนคร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

บริษัทขอจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่คราว (ฉบับที่ 25) ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2564
จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านทาง Facebook Live รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3dP26Qw
โดยบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับท่านผู้ถือหุ้นเพื่ออำนวยความสะดวก กรุณาติดต่อโทร. 02 664 7777 ต่อ 1905 , 1906

"ขออภัยในความไม่สะดวก"


26/04/2564

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ