การรักษาในโรงพยาบาล หรือ Hospitel หรือ โรงพยาบาลสนาม

1. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันโควิค 19  กรณีการรักษาในโรงพยาบาล หรือ Hospitel หรือ โรงพยาบาลสนาม

 เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด 19 ดังนี้
         *  เอกสารข้อ 1 - 5 กรณีเบิกชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในร.พ 
         *  เอกสารข้อ 1 - 6 กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
         *  เอกสารข้อ 1 - 9 กรณีเบิกภาวะโคม่าเสียชีวิต (ยกเว้นข้อ 6)
บริษัทฯ จะทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

 

2. เอกสาร

1. แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนโควิด-19   คลิก ดาวน์โหลด >> แบบเรียกร้องสินไหมทดแทนประกันโควิด 2019

2. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือ ฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
3. ผลตรวจแสดงการติดเชื้อโควิค 19 RT-PCR Covid
4. สำเนาบัตรประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์
5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เอาประกัน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อใช้ในการรับค่าสินไหมแบบโอนเงิน
6. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ
7. ใบสอบสวนโรค
8. ประวัติการรักษาพยาบาลทั้งหมด
9. ใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต)

 

3. ช่องทางการส่งเอกสารเบิกค่าสินไหม 2 ช่องทาง
1. ส่งทาง email :  claimhealth@navakij.co.th
2. ส่งทางไปรษณีย์  ตามที่อยู่ :  *** เฉพาะสินไหมค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ***
แผนกสินไหมประกันสุขภาพ  (โควิค) บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

🤙สอบถามเพิ่มเติม 1748 กด 4

🗨Facebook นวกิจประกันภัย คลิก!

💬 Line นวกิจประกันภัย คลิก! 

 

 


10/09/2564

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ