จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

1. คุ้มครองใบแจ้งหนี้ที่มีการเซ็นรับของไปแล้ว แต่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
2. คุ้มครองเมื่อผู้ซื้อสินค้า (Buyers) ล้มละลาย ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าสินค้าที่เซ็นรับของไปแล้ว
3. กรณีลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) 1 ราย ระบุจำนวนผู้ซื้อ (Buyers) ไม่ครบตามแพ็คเกจ สามารถแจ้งเพิ่มรายชื่อได้ภายหลังจากที่ออกกรมธรรม์แล้วโดยการกรอกแบบฟอร์มใบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ซื้อ (Buyers) 
   (เอกสารแนบในเล่มกรมธรรม์) และวัดส่งให้ทงบริษัทประกันภัยพิจารณาการรับประกันภัยของผู้ซื้อ (Buyers) รายใหม่
4. ผู้ซื้อ (Buyers) แต่ละรายจะถูกพิจารณาวงมินความคุ้มครองที่ได้รับอนุมัติตามงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของ นวกิจประกันภัย โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาดังต่อไปนี้
   4.1 ผ่านการพิจารณโดยวงินความคุ้มครอของผู้ซื้อ (Buyars) แต่ละรายขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากทางบริษัท
   4.2 ไม่ผ่านการพิจารณา

🤙สอบถามเพิ่มเติม 1748 กด 4
🗨Facebook นวกิจประกันภัย คลิก!
💬 Line นวกิจประกันภัย คลิก! 
 

*ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมรรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมรรรม์
*ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครมถ้วน ให้เป็นไปตามกรมรรรม์ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกินภัย (คปภ.)


15/09/2564

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ