คำแนะนำเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์

 • โทร Navakij Call Center 1748 ตลอด 24 ชม. เพื่อแจ้งบริษัททันที

 • เพื่อความสะดวกในการรับบริการที่รวดเร็ว กรุณาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่

  1. เลขที่กรมธรรม์

  2. ชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัย และ ผู้ขับขี่

  3. ยี่ห้อ ทะเบียน และ สีรถคันที่เอาประกันภัย

  4. วัน-เวลาที่เกิดเหตุ

  5. สถานที่เกิดเหตุ

  6. ความเสียหายที่เกิดขึ้น

  7. ลักษณะการเกิดเหตุ

  8. เบอร์โทรติดต่อกลับ

  9. ขอเลขรับแจ้งและชื่อผู้รับแจ้ง

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุ และบริษัทจะจัดส่งพนักงานสำรวจเหตุตามที่นัดหมาย

ขั้นตอนการเคลม

 


15/12/2563

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ