ทรัพย์สิน

 

เงื่อนไขการรับประกันภัยโดยสังเขป
1. สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (อาคารคอนกรีตล้วน) และสิ่งปลูกสร้างชั้น2 (ครึ่งตึกครึ่งไม้)
2. จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อสถานที่หนึ่งแห่ง ต้องไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท และไม่เกิน 10,000,000 บาท


ข้อยกเว้นโดยสังเขป
1. สงคราม การกระทำของศัตรูต่างชาติ รัฐประหาร ปฏิวัติ การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม หรือภัยอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
2. การสูญเสียการครอบครอง การริบทรัพย์ การโอนทรัพย์สินเป็นของรัฐ การเรียกเอาทรัพย์ การยึดหน่วงทรัพย์ การทำลายทรัพย์ หรือ
   เป็นผลใด ๆ มาจากคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามกฎหมายในการเพิกถอนสิทธิ
3. นิวเคลียร์ กัมมันภาพรังสี ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต


หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกแผนประกันภัยสรรพภัย บ้านที่อยู่อาศัย 2019 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. เอกสารนี้มิใช่สัญญาเอาประกันภัย การประกันภัยนอกเหนือจากแผนประกันภัยนี้กรุณาติดต่อโดยตรงที่ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ