สำนักงานใหญ่

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

test ที่อยู่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ
    แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2664 7777, 0 2636 7900
โทรสาร 0 2636 7999
  แผนที่ l Google Map
 

สำนักงานสาขา

บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในเขตปริมณฑลและภูมิภาค

ภาคกลาง

สาขารังสิต  
สาขาสุวรรณภูมิ  
สาขานครปฐม  
สาขาปราณบุรี  

ภาคเหนือ

สาขาเชียงใหม่  
สาขาพิจิตร  
สาขาพิษณุโลก  
สาขานครสวรรค์  
สาขาเพชรบูรณ์  
สาขาย่อยเชียงราย  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สาขาขอนแก่น  
สาขานครราชสีมา  
สาขาอุบลราชธานี  
สาขามุกดาหาร  
สาขาอุดรธานี  
สาขาร้อยเอ็ด  

ภาคใต้

สาขาหาดใหญ่  
สาขานครศรีธรรมราช  
สาขาสุราษฎร์ธานี  
สาขาภูเก็ต  
สาขากระบี่  
สาขาย่อยชุมพร  

ภาคตะวันออก

สาขาพัทยา  
สาขาย่อยจันทบุรี  
สาขาย่อยระยอง