นายสุจินต์ หวั่งหลี

ประธานกรรมการ

นายนิพล ตั้งจีรวงษ์

กรรมการ

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร

กรรมการ

นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ

กรรมการอิสระ

พลเอกมนตรี สังขทรัพย์

กรรมการอิสระ

นายซาน ซู ลี

กรรมการอิสระ

นางวนิดา ชาญศิขริน

กรรมการอิสระ

นางพรพรรณ พรประภา

กรรมการอิสระ

นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี

กรรมการ

นายอนรรฆ หวั่งหลี

กรรมการ

นายอนิญช์ หวั่งหลี

กรรมการ

ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี

กรรมการ

นายวุฒิพล หวั่งหลี

กรรมการ

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ