คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-สรรหาธรรมาภิบาล

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการลงทุน

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ