Graphic Designer

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- ดำเนินการสื่อสารโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บริการของบริษัทฯ (Online-Offline)

- ดำเนินการควบคุมการใช้อัตลักษณ์องค์กรให้เป็นไปตามคู่มืออัตลักษณ์องค์กร

- ดำเนินการออกแบบสื่อโฆษณาเพื่อใช้ในการสื่อสารส่วนงาน Branding

- สนับสนุนงานกิจกรรมเพื่อการสื่อสารองค์กร

- ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อการสื่อสารการตลาด

- บริหารจัดการช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น Website/Line / Facebook เป็นต้น

- ดำเนินงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

คุณสมบัติ:

- เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่!!

- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- ใช้โปรแกรม computer graphic ต่างๆ ได้ เช่น photoshop, illustrator, indesign, coreldraw, flash, dreamviewer

- มีความคิดสร้างสรรค์

- สามารถถ่ายภาพได้


Programmer (MIS)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เขียนโปรแกรมตาม Specification ที่ได้ออกแบบไว้ และวิเคราะห์ออกแบบรายงานได้
2. ให้คำปรึกษา และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
3. รับผิดชอบโครงการ ETL & Data warehouse  & Data Dictionary.

 

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี 
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ , Mis, เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่อง Computer System, Software Development, Database Design, System Analysis และการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 
4. มีความรู้ในเรื่อง Database Development โดยใช้ My SQL and MS SQL Server และDatawarehouse Design,  ETL DataStage, PL/SQL Development จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


Corperate Communication/ Marketing Communication

 

• To develop the corporate communication strategies and plans to advance the NKI’s corporate image.
• Establish and drive a strategic internal and external communications strategy that positively affects employees’ and customers’ understanding, engagement and commitment with the result of an even stronger engagement and leads to reach sales targets and reach brand awareness targets.
• Oversee implementation of marketing strategy – including campaigns, events, digital marketing, advertising, and PR.
• Generate a marketing communication plan that cover exhibitions, above the line events, as well as digital communication plan to produce high quality publications, materials, or marketing events on time and within budget.
• Implement project marketing planning including corporate identity design & implementation, advertising, sales kits, promotion brochures, exhibitions & press events, VIP speeches, media & public relations, publications, promotional articles and internal communications.
• Propose and manage marketing budget for marketing activities.
• Manage end to end communications and engagement campaigns from idea initiation, design to execution.
• Write, edit and produce news and organization change announcements for internal use across a range of channels.
• Produce content and corporate level (editorial, photos, videos, etc.) and manage a suite of marketing communication collaterals such as corporate brochures, materials and calendars for internal and external stakeholder engagement.
• To handle media queries, replies and facilitate news filming and photography requests.
• Proactively identify new trends across multiple platforms including social media that tell the NKI story.
• To monitor and ensure timely delivery of all communication initiatives and campaigns.
• To work closely with the marketing and communication teams as well as to ensure that key corporate messages, standards, and corporate identity guidelines were cascaded effectively and consistently.
• Encourage and manage two-way communication with employees.
 • Any other projects assigned

 

• Thai nationality only, male or female
• Bachelor’s degree in Mass Communication, Public Relations or related field
•5 years+ of solid experience in PR, advertising or other communications roles
• Strong written and spoken English and Thai language capability Write a press release, photo caption, scoop article
• Positive energy, leadership ability and excellent team player
• Technology-savvy and passion for digital media
• Strong interpersonal communication skills
• An integrated communication mindset, passion for storytelling through multiple media types, both visual and written
• Excellent writing skills and a keen visual sense. An eye for detail and a quick wit
• Understanding of media landscape, both traditional and social media in Thailand
• Strong budget and project management skills
• Ability to work within tight deadlines, adjust to changes in priorities and balance short-term needs with long-term strategic initiatives
• Ability to manage multiple priorities simultaneously
• Organized and process driven - ability to lead teams, manage workload, resolve issues and always looking for ways to improve the process, as well as high attention to details


Underwriting Assistant Manager (Health & MISC. (Casualty) or A&H ))

 

 • Perform all functions of technical pricing, condition and quotation with alignment to underwriting guideline for each line of business
 • Prepare, monitor and analyze data of technical underwriting performance and feedback to management level team to find optimized solutions to sustain business and profitability.
 • Provide daily coaching to team members for technical skill development.
 • Participate product/Line of business scrum for profitability improvement and provide crucial information derived from actual result and technical pricing.
 • Support product set up and UAT in each system to ensure accuracy all pricing components.
 • Support project for process and team performance improvement, and new product implementation.
 • Review product coverage, pricing scheme, term and condition presented on any material distributed to customer and business partner.
 • Perform other duties or special assignment as required.

Job Summary :

 • Manage and develop underwriting team for planning, organizing, controlling and evaluating underwriting responsibility.
 • Provide consultation and support of quotation techniques related to operation process, risk selection and underwriting prospective to all lines of business.
 • Coordinate across functions and regions such as Regional and Global head of line of business, sales, finance and accounting, reinsurance, operation, market management and compliance to ensure the quotation is aligned with internal rules.
 • Analyze underwriting experience to develop market, service strategy and improve underwriting guidelines.
 • Develop and maintain profitability reports and data to support all key dimensions needed for company performance analysis.
 • Initiate and develop products that suit to customer needs and value to the market.

 

 • Bachelor or higher degree in Insurance, Statistics, Mathematics or related field.
 • At least 5-year experience in insurance field, pricing, underwriting function.
 • Analytical, logical thinking and initiative skill.
 • Excellent in Computer skills, Microsoft Access, Microsoft Excel and software related

เจ้าหน้าที่การตลาด (Agent)

 

1. การจัดทำแคมเปญ ของแผนกบริหารช่องทางการขาย ตัวแทนและนายหน้า ทั่วประเทศ
2. ดูแล ติดตาม และแก้ไขปัญหาให้กับ สาขาทั่วประเทศ ภายใต้เงื่อนไขนโยบายของบริษัทฯ
3. คิด วางแผน กิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจประกันภัย
4. ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า

 

1. เพศ ชาย / หญิง 

2. ช่วงอายุ ไม่เกิน 28 ปี 

3. การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ (หากเป็นสาขาอื่นต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี) 

4. ประสบการณ์การทำงานมีประสบการณ์ด้านการทำ Data และทำรายงานโดยใช้ โปรแกรม Excel เช่นรายงานขอดขายรายวัน เป็นต้น 

5. มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Windows และ Microsoft office ได้อย่างดี (สำหรับ โปรแกรม Excel สามารถใช้งานได้ในระดับสูง)

6. มีพื้นฐานด้าน SQL สามารถเขียนหรือแก้ไขคำสั่งเบื้องต้นได้


 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ