ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

รองกรรมการผู้อำนวยการ

รองกรรมการผู้อำนวยการ

รองกรรมการผู้อำนวยการ

รองกรรมการผู้อำนวยการ

รองกรรมการผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย

ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย

ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย

ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย

ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย

ฝ่ายสนับสนุนการตลาด

ฝ่ายปฏิบัติงานการตลาด

ฝ่ายรับประกัน

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

ฝ่ายธุรการ

สำนักตรวจสอบภายใน

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ