ผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ

รองกรรมการผู้อำนวยการ กำกับดูแลฝ่ายการเงิน

รองกรรมการผู้อำนวยการ กำกับดูแลฝ่ายรับประกัน

รองกรรมการผู้อำนวยการ กำกับดูแลฝ่ายบริหารสินทรัพย์/พัฒนาองค์กร/ธุรการ/ระบบข้อมูล

รองกรรมการผู้อำนวยการ กำกับดูแลฝ่ายสินไหมทดแทน

รองกรรมการผู้อำนวยการ กำกับดูแล ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ/ปฏิบัติงานการตลาด/บริหารช่องทางการขาย/สนับสนุนการตลาด

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารช่องทางการขาย

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารช่องทางการขาย

ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกัน

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท

ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ