กรรมการผู้อำนวยการ

รองกรรมการผู้อำนวยการ

รองกรรมการผู้อำนวยการ

รองกรรมการผู้อำนวยการ

รองกรรมการผู้อำนวยการ

รองกรรมการผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย

ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย

ฝ่ายรับประกัน

สำนักตรวจสอบภายใน

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายสนับสนุนการตลาด

ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ