ชื่อตัวแทน เลขที่ใบอนุญาตฯ
บจก.ที.ซี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนลอินชัวรันส์โบรคเกอร์ ว00028/2536
บจก.ล็อคตั้น วัฒนาอินชัวรันส์โบรคเกอร์ส(ประเทศไทย) ว00225/2527
บจ.อัลฟ่า แคปปิตอล ว00017/2560
บจ. เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) ว00011/2511
บริษัท กู๊ดเวิลด์ โบรกเกอร์ จำกัด ว00001/2551
บริษัท ชยกร อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ว00017/2563
บริษัทแชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด ว00004/2538
บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด ว00033/2547
บริษัท ทรัสตี้ อินชัวรันส์ เซอร์วิส จำกัด ว00006/2558
บริษัท ทีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์(ไทยแลนด์)จำกัด ว00074/2516
บริษัท นารูล่า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ว00009/2543
บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำกัด ว00091/2517
บริษัท บีเอสไอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ว00016/2552
บริษัท พรีเมียร์ คอนซัลแทนต์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00015/2550
บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จำกัด ว00269/2533
บริษัท พี.เอ.พี.อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส จำกัด ว00259/2531
บริษัท ฟูบอนนายหน้าประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด ว00005/2549
บริษัท เฟลิกซ์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ว00001/2563
บริษัทแฟร์ดี โบรกเกอร์ ประกันภัย จำกัด ว00012/2562
บริษัท มหาทรัพย์กฤษณ์ จำกัด ว00012/2540
บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด ว00181/2523
บริษัท มิราเคิล อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00007/2557
บริษัท แมลซัน อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด ว00027/2547
บริษัท ยูโร-ไทย อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ว00014/2543
บริษัท ร่วมพิทักษ์บริการ จำกัด ว00055/2515
บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00021/2557
บริษัท ไลค์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00006/2554
บริษัท เวิลด์ไวด์ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00203/2526
บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด ว00263/2533
บริษัท สยามชัวร์ตี้ จำกัด ว00253/2528
บริษัท อัลฟ่า แคปปิตอล จำกัด ว00017/2560
บริษัท อาร์เอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ว00019/2536
บริษัท อิกลู โบรคเกอร์ จำกัด ว00019/2561
บริษัท เอกวิทย์ จำกัด ว00129/2519
บริษัท เอฟอีไอซี (ไทยแลนด์) จำกัด ว00019/2560
บริษัท เอม.ซี.โบรคเกอร์ จำกัด ว00165/2521
บริษัท เอ.ยู.เอส.อินชัวรันซ์โบรกเกอร์ จำกัด ว00006/2545
บริษัท เอเอ็มจี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00019/2559
บริษัท เอเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ว00023/2550
บริษัท โอเชี่ยน แอดไวส์เซอรี่ จำกัด ว00016/2546
บริษัท ไอเอสบี อินชัวรันส์โบรกเกอร์ จำกัด ว00016/2543
บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ว00021/2552
AON (Thailand) Limited ว00265/2533
Chartered Insurance Solutions Co., Ltd. ว00015/2544
Icon Insurance Brokers Co.,Ltd ว00028/2554
LUMA CARE CO.,LTD. ว00008/2555
MBTS Broking Services Co.,Ltd ว00290/2534
Sompo Broker (Thailand) Co.,Ltd. ว00175/2522
Trafalgar International Ltd. ว00272/2533
UPD BROKER CO.,LTD. ว00025/2549
นางสาวชาวีย์ วงศ์ไม้เงิน 6204046823
นางสาวอรมิตรา ชุณหะวัต 6104005971
นายวรพงศ์ รัตนศาสตร์สุข 6204020798
SILKSPAN INSURANCE BROKERAGE CO.,LTD. ว00005/2543
นางกัณนิกา เศรษฐศักดาศิริ 5504017241
นายสมยศ เรืองเดช 5604002961
บจ.๙ เค พี เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ ว00034/2549
บจก.จีเอสอี 2010 อินชัวรันส์โบรคเกอร์ ว00023/2553
บริษัท 724 มาร์เก็ต จำกัด ว00003/2549
บริษัท ๙ สิงห์โบรกเกอร์ จำกัด ว00010/2561
บริษัท กลางกิจ จำกัด ว00292/2534
บริษัท ก้าวหน้าโบรกเกอร์ จำกัด ว00004/2542
บริษัท โคโรเนท โบรกเกอร์ จำกัด ว00166/2521
บริษัท เงิน กูรู อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ว00011/2559
บริษัท เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00191/2525
บริษัท เชส โบรคเกอร์ จำกัด ว00026/2561
บริษัท โชติอนันต์ โบรกเกอร์ จำกัด ว00020/2545
บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00013/2553
บริษัท เซฟตี้เซนเตอร์ จำกัด ว00038/2513
บริษัท ดีเอ็มอาร์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00028/2560
บริษัท โตโต้อินชัวร์โบรคเกอร์ จำกัด ว00022/2549
บริษัท ทวีทรัพย์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00288/2534
บริษัท ที่ปรึกษา ลี จำกัด ว00276/2534
บริษัท ที่ปรึกษาจัสติค จำกัด ว00012/2538
บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด ว00013/2558
บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด ว00012/2560
บริษัท ไทยแลนด์แอสโซซิเอท จำกัด ว00119/2519
บริษัท นานาบริการ จำกัด ว00098/2517
บริษัท นำโบรคเกอร์ส จำกัด ว00275/2534
บริษัท บีเอสเอ็น โบรกเกอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ว00036/2551
บริษัท เบทเทอร์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00006/2557
บริษัท ปิยะวี โบรคเกอร์ จำกัด ว00004/2539
บริษัท พรูเด้นท์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ว00271/2533
บริษัท พี เค อินเตอร์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด ว00006/2542
บริษัท พี ที เอ็น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00022/2554
บริษัท พี.ซี.ไอ.อินชัวรันซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ว00031/2545
บริษัท พีเคอาร์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00023/2556
บริษัท โพรแอคอินชัวรันโบรคเกอร์ จำกัด ว00010/2554
บริษัท ฟิน อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00021/2562
บริษัท ฟิลลิป อินชัวร์รันส์โบรกเกอร์ จำกัด ว00018/2561
บริษัท เฟนเน็กซ์ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00033/2562
บริษัท แฟทเบอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด ว00013/2555
บริษัท มหานคร โบรกเกอร์ จำกัด ว00302/2535
บริษัท มาสเตอร์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00025/2561
บริษัท มิตร อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ว00004/2549
บริษัท ยูนิ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ว00016/2559
บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00021/2557
บริษัท วิชั่น โปรเฟสชั่นแนล โบรคเกอร์ จำกัด ว00009/2551
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ว00287/2534
บริษัท สแตนดาร์ด โบรกเกอร์ จำกัด ว00021/2548
บริษัท สมาร์ท เน็ตเวิร์ค โบรกเกอร์ จำกัด ว00036/2548
บริษัท สมาร์ท ไลฟ์ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ว00034/2562
บริษัท อมตะ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ว00002/2542
บริษัท ออนไลน์โบรคเกอร์ประกันภัย จำกัด ว00009/2562
บริษัท อัครโบรกเกอร์ จำกัด ว00012/2544
บริษัท อัครพนธ์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ว00010/2543
บริษัท อาร์เค โบรกเกอร์ จำกัด ว00040/2551
บริษัท อินชัวร์เดลิเวอร์ลี่โบรคเกอร์ จำกัด ว00014/2545
บริษัท อินชัวร์โอเค โบรกเกอร์ จำกัด ว00014/2553
บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ว00009/2556
บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ว00006/2548
บริษัท อีซี่ออลชัวร์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด ว00030/2550
บริษัท เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ จำกัด ว00039/2551
บริษัท เอ แอล แอล อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00016/2556
บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00012/2546
บริษัท เอซีเอ็มโบรกเกอร์ จำกัด ว00017/2558
บริษัท เอพี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ว00004/2555
บริษัท เอส.บี.โบรคเกอร์ จำกัด ว00009/2542
บริษัท เอส.เอส. สแตนดาร์ด โบรคเกอร์ จำกัด ว00019/2547
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ว00027/2548
บริษัท แอสเซ็ท แอสชัวแร็นซ์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด ว00030/2547
บริษัท แอสเซ็ท แอสชัวแร็นซ์ โบรคเคอร์เรจ จำกัด ว00030/2547
บริษัท ไอบีเอสซี โบรคเกอร์ จำกัด ว00037/2551
บริษัท ไอยรา โบรคเกอร์ จำกัด ว00009/2549

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ