นายสุจินต์ หวั่งหลี ประธานกรรมการ  นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ 109.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.02 ล้านบาท  หรือร้อยละ 53.31 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 71.33 ล้านบาท โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ พร้อมกันนี้ยังได้แสดงเจตนารมณ์ยึดมั่นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสำคัญ ณ ห้องแกรนด์ฮอล บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาธรซิติ้ทาวเวอร์  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565


27/04/2565

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ