กองทุนประกันวินาศภัยได้ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของกองทุน ให้มีข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตาม และสืบค้นสิทธิของตนได้ โดยได้เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อาทิ โปรแกรมการค้นหารายชื่อเจ้าหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอน ใบอนุญาตฯ และโปรแกรมค้นหาเงินค่าสินไหมทดแทนที่ล่วงพ้นอายุความ โดยประชาชน หรือเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ทางเว็บไซค์ของกองทุน http://gif.or.th/2562/ และเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันวินาศภัย


04/12/2562

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ