บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

แจ้งกำหนดมาตการละแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 89)
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอล บางกอกคลับ ชั้น 28 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โดยข้อกำหนดฯ เป็นไปตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม ผ่านทาง Facebook Live รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>  https://bit.ly/3dRazT7

“ขออภัยในความไม่สะดวก”


23/04/2564

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ