ขั้นตอนและกระบวนการในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอัคคีภัยและทรัพย์สิน

เอกสารหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1. แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทรัพย์สิน  ดาวน์โหลดแบบเรียกร้อง >>>  คลิก
2. ภาพถ่ายความเสียหาย
3. สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบเสนอราคาค่าซ่อม
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. เอกสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการประเมินความเสียหาย เช่น รายงานเหตุการณ์, รายงานความเสียหายจากช่าง, เอกสารใบแจ้งความ เป็นต้น

ระยะเวลาในการพิจารณา
ไม่เกิน 7 วัน

ระยะเวลาการชดใช้ค่าสินไหม
ไม่เกิน 15 วัน

🤙สอบถามเพิ่มเติม 1748 กด 4
🗨Facebook นวกิจประกันภัย คลิก!
💬 Line นวกิจประกันภัย คลิก! 


17/03/2565

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ