1. ชำระโดยตรงกับบริษัทฯ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

 • • ชำระเงินสด
 • • ชำระด้วยเช็ค
 • • ชำระผ่านบัตรเครดิต
 • • ชำระผ่าน QR Code
วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยระบบบัตรเครดิต ดำเนินการได้ 2 วิธี
 • 1. นำบัตรเครดิตมาทำรายการที่บริษัทฯ
 • 2. ชำระผ่านบริการ Mail Order โดยหักบัญชีบัตรเครดิต ผ่านทางโทรสารและโทรศัพท์
       2.1 เจ้าของบัตรเครดิตกรอก แบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต” และส่งโทรสาร 02 636 8360 หรือ
  ส่งแบบฟอร์มมาทาง Email : Receipt.finance@navakij.co.th
       2.2 กรณีไม่สะดวกดำเนินการ ในข้อ 2.1 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลเจ้าของบัตรเครดิต โทรศัพท์ 02 664 7733 กด 1
เงื่อนไขในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ผู้จ่ายด้วยบัตรเครดิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ต้องเข้า เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 • 1. ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ตรงกับเจ้าของบัตรเครดิต
 • 2. ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันภัยร่วมตามสัญญาประกันภัย ตรงกับเจ้าของบัตรเครดิต
 • 3. นามสกุล ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ตรงกับนามสกุลเจ้าของบัตรเครดิต
 • 4. นามสกุล ผู้เอาประกันภัยร่วมตามสัญญาประกันภัย ตรงกับนามสกุลเจ้าของบัตรเครดิต

หมายเหตุ : บริษัทฯ รับชำระเฉพาะบัตร Visa, Master Card, JCB, Union Pay

เพียงนำใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill Payment) ไปที่

(Br. No. 0101)
(Comp Code: 01748)
(Comp Code: 6108)
(Comp Code: 0186)
(รับเฉพาะเช็ค เท่านั้น)
เลขที่บัญชี 001-32027-9
รหัสบริษัท 50153
เลขที่บัญชี 125-0-06959-2
(Comp Code: 263 / Service Code: 0139)

โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill Payment) ชำระเงินสด (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ เคาน์เตอร์รับชำระเงิน ของ TESCO LOTUS ทุกแห่งทั่วประเทศ (เฉพาะเงินสดไม่เกิน 49,000.00 บาท)

โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill Payment) ชำระเงินสด (ไม่มีค่าธรรมเนียม) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีสัญลักษณ์ทั่วประเทศ (เฉพาะเงินสดไม่เกิน 50,000.00 บาท)

โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill Payment)

โดยใช้แบบฟอร์มใบแจ้งเบี้ยประกันภัย (Bill Payment)ATM, ATM Scan Barcode

 • • ATM, ATM Scan Barcode ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • • ATM ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • • ATM, LASER ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • • ATM, ATM Scan Barcode ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • • ATM ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ เมื่อได้รหัสแล้วจึงเข้าทำการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเว็บไซต์ สามารถชำระผ่านเว็บไซต์ของธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

www.bangkokbank.com

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

www.kasikornbank.com

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

www.scbeasy.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

www.krungsriOnline.com

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

www.kasikornbank.com

ผู้ใช้บริการต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและทำการสมัครสมาชิกกับธนาคารนั้นๆ เมื่อได้รหัสเพื่อ Log-In แล้วจึงเข้าทำการชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านแอปพลิเคชัน โดยสามารถสแกนบาร์โค้ดเพื่อชำระเงิน ดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

หากชำระด้วยเช็ค โปรดสั่งจ่ายในนาม “บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)” ขีดคร่อม “A/C PAYEE ONLY” และขีดหรือผู้ถือ พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ไว้ด้านหลังเช็ค

ข้อแนะนำเพิ่มเติม: โปรดระมัดระวังในการเขียนเช็ค โดยไม่แก้ไขข้อความ/ตัวเลขบนหน้าเช็ค

 

หมายเหตุ: โปรดเรียกใบเสร็จรับเงินจากตัวแทนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

ลูกค้า, แหล่งงาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่ประสงค์ชำระเงินให้กับ บริษัทฯสามารถโอนเงินผ่านระบบ "พร้อมเพย์" ได้ง่ายๆ โดย

 • • เลือกโอนเงินแบบ
 • ระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ของ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) "010-7536-000-862"
 • ระบุจำนวนเงิน ตรวจสอบข้อมูล และกดยืนยัน
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ติดต่อลูกค้า

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ