เว็บไซต์ของ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้คุกกี้เป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานของท่าน เมื่อท่านได้เข้าชมเว็ปไซต์ผ่าน https://www.navakij.co.th รวมถึงช่องทางอื่น ๆ เช่น mobile website mobile application เป็นต้น ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกรวมกันว่า (“เว็บไซต์”) คุกกี้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนอง การใช้งานของท่านและผู้ใช้งานเว็บไซต์ท่านอื่น ๆ บริษัทฯยังใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น บริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายคุกกี้ ("นโยบาย") เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ โดยบริษัทฯจะทำการแจ้งท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเช่นว่านั้น

 1. คุกกี้คืออะไร
  คุกกี้ เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ใช้จัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยจะบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือ ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ของบริษัทฯโดยบริษัทฯใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล เช่น การจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ การจดจำและบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานเดิม เป็นต้น ซึ่งการใช้คุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่านแต่ประการใด
 2. วัตถุประสงค์และประเภทการใช้งานคุกกี้ 
  บริษัทฯจัดทำคุกกี้เพื่อตอบสนองการใช้งานของท่านซึ่งเป็นผู้เข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯได้ปรับปรุงและพัฒนาคุกกี้เพื่อให้ระบบเว็บไซต์มีประสิทธิภาพในการใช้งานยิ่งขึ้น โดยคุกกี้แต่ละประเภทถูกจัดทำขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
  1. Strictly Necessary Cookies คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของบริษัทฯได้ และโดยปกติแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอบริการของท่าน เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม ท่านสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของท่านทำการบล็อก หรือเตือนให้ทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่นั่นอาจทำให้บางส่วนของไซต์ไม่สามารถทำงานได้
  2. Performance Cookies คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราในการนับจำนวนและที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพไซต์ของบริษัทฯได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทฯทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยม มากที่สุดและน้อยที่สุด และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูส่วนใดบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากท่านไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน บริษัทฯจะไม่ทราบว่า ท่านเข้าชมไซต์ของบริษัทฯเมื่อใด
  3. Functional Cookies คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการทำงานของไซต์และการปรับแต่งไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้ เช่น วิดีโอและการสนทนาสด คุกกี้เหล่านั้นอาจได้รับการกำหนดโดยบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการจากบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ได้เพิ่มบริการของเหล่านั้นลงในหน้าเพจ หากท่านไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน ฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้อง
  4. Targeting Cookies คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดผ่านไซต์โดยพาร์ทเนอร์โฆษณาของบริษัทฯ โดยพาร์ทเนอร์ดังกล่าวอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของท่าน และแสดงโฆษณาที่ท่านสนใจ บนเว็บไซต์อื่นๆ คุกกี้เหล่านี้ทำงานโดยการระบุแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน ท่านจะไม่เห็นโฆษณาที่ท่านเป็นเป้าหมายบนเว็บไซต์ต่างๆ
  5. Social Media Cookies คุกกี้เหล่านี้ได้รับการกำหนดโดยบริการโซเชียลมีเดียที่บริษัทฯ ได้เพิ่มบนเว็บไซต์เพื่อช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหากับเพื่อนๆ และเครือข่ายของท่านได้ คุกกี้เหล่านี้สามารถติดตามเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์อื่นๆ และสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของท่านได้ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื้อหาและข้อความที่ท่านเห็นบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านเข้าชม หากท่านไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน ท่านจะไม่สามารถใช้หรือดูเครื่องมือการแบ่งปันเหล่านี้ได้
  6. Statistic Cookies คือ คุกกี้ที่ช่วยให้บริษัทฯสามารถบันทึกข้อมูลทางสถิติของผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านการประมวลผลข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่าน
  7. Marketing/Advertising Cookies คือ คุ้กกี้ที่จดจำและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงนำเสนอโฆษณา เพื่อการพาณิชย์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ตรงตามลักษณะเฉพาะหรือความสนใจของผู้ใช้งาน และการจำกัดจำนวนครั้งที่แสดงโฆษณาเพื่อเพิ่มศักยภาพและการวัดผลทางการตลาด หากท่านไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน ท่านจะสูญเสียโอกาสในการรับทราบข่าวสาร โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีๆ จากทางบริษัทฯ
  8. Unclassified Cookies คือ คุกกี้ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคุกกี้ประเภทใด และอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดประเภทของคุกกี้ดังกล่าว 
 3. ระยะเวลาในการจัดเก็บ
  ระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้จะขึ้นอยู่กับประเภทในการจัดเก็บคุกกี้ สำหรับคุกกี้ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Session ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และเมื่อบราวเซอร์ถูกปิด คุกกี้ประเภทนี้ จะไม่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแม้ว่าท่านจะทำการปิดบราวเซอร์แล้วก็ตาม โดยเราจะจัดเก็บคุกกี้เท่าที่มีความจำเป็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะลบคุกกี้ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้
 4. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลในรูปแบบคุกกี้จะถูกเปิดเผย
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านที่ถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ จะได้รับการดูแลจากทางบริษัทฯ ตามมาตรฐานความปลอดภายตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯจะเปิดเผยให้แก่พนักงานหรือผู้รับจ้างของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ ประมวลผลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และที่เกี่ยวข้องกับการทำสื่อโฆษณา ปรับแต่งเว็บไซต์ เท่านั้น
 5. การควบคุมการใช้งานคุกกี้
  บราวเซอร์ส่วนใหญ่มีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตามท่านสามารถลบหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ของท่าน ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานหรือรูปแบบหน้าเว็บไซต์ของเราได้
 6. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
  ในกรณีที่ท่านต้องการทราบวิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิที่ท่านมีอยู่ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับลูกค้าและผู้มุ่งหวัง  ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
 7. ช่องทางการติดต่อ
  หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาส่วนใด ๆ ในนโยบายฉบับนี้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อ

ชื่อหน่วยงาน

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 26 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2664 7777, 0 2636 7900

อีเมล customerservice@navakij.co.th

เวลาทำการ 08.15 – 17.00 น.

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ