หมายเหตุ :

1.ซ่อมอู่ที่มีสัญญาบริการกับบริษัทฯ

2.อัตราเบี้ยดังกล่าวสำหรับรถใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้กับรถรับจ้างหรือให้เช่า

3.อัตราเบี้ยดังกล่าวสำหรับผู้เอาประกันภัยคนไทยเท่านั้น

4.การขายอัตราเบี้ยดังกล่าวจะไม่มีใบเตือนต่ออายุ ถ้าลูกค้าประสงค์ต้องการทำประกันต่อเนื่อง

    จะเสนอเป็นการออกกรมธรรม์ใหม่

5.อัตราเบี้ยดังกล่าวรวมภาษีอากรแล้ว และไม่รวมพรบ.

6.รถยนต์อายุไม่เกิน 20 ปี รหัสรถ  110, 320 

7.รถเก๋งกลุ่ม 2 (รับเฉพาะยี่ห้อ BMW, Mercedes-Benz, Lexus) และ รถเก๋งกลุ่ม 3 , 4 , 5

8.รถกระบะบรรทุก ขนาดไม่เกิน 3 ตัน

9.เบี้ยประกันภัยข้างต้นได้คำนวณรวมส่วนลดกล้อง(CCTV) ไว้แล้ว และมีผลบังคับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน

10.อัตราเบี้ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/01/2023 - 31/12/2023

 

เงื่อนไข: 
1. เป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ฯ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2. บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัย

 

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ