เงื่อนไขการรับประกัน : 

1. แผนประกันนี้สำหรับผู้เอาประกันที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ในทุกช่องทางของบริษัทฯ กรณีลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์หรือมีการซื้อซ้ำ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
3. คุ้มครองภายในอาณาเขตประเทศไทย โดยอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและเขตอำนาจศาลไทยเท่านั้น
4. บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่เกินวงเงินตามที่ระบุในแผนประกัน และผู้เอาประกันไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้รับผิดชอบจากแหล่งอื่น
5. เอกสารฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.
6. เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

หมายเหตุ :

1. ชื่อเเผนประกันไซเบอร์โพรเทคชัน เป็นชื่อเเผนทางการตลาดของกรรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ฯก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

แชร์

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ