ประเภท
โรงพยาบาลรัฐบาล
ยี่ห้อรถ
โทรศัพท์
0-2207-6000
โทรสาร
อีเมล์
pgh4.0pr@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.policehospital.org/content/home.php
สถานที่ตั้ง
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 492/1 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Nissan
โทรศัพท์
02-3327257-9
โทรสาร
02-3327256
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 3077/5 ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-6875517
โทรสาร
อีเมล์
tippamas@kfs.co.th
เว็บไซต์
http://www.barawindsor.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 817 ถนนศรีนคริทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
02-6171212
โทรสาร
02-6171200
อีเมล์
finance@benzrajchakru.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1195 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
02-9796888
โทรสาร
อีเมล์
account@benzpetra.com,bppetragroup@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 146 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
02-2919797-9,02-2911212
โทรสาร
02-2895186,02-2917334
อีเมล์
siyapa.san@Benzpraram3.com
เว็บไซต์
http://www.benzpraram3.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 487 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
02-9301881-99
โทรสาร
อีเมล์
finance@benzbkkvipawadee.co.th
เว็บไซต์
http://www.mercedes-benz.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 99 ซอยวิภาวดี-รังสิต 40 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
02-4334336,02-4088377
โทรสาร
อีเมล์
r.suthep@benztalingchan.com
เว็บไซต์
http://www.benzproven.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 134,136 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
02-6798700-3,02-2867139
โทรสาร
02-2867639
อีเมล์
parts_lpn@thonburi.com,amnuay@thonburi.com
เว็บไซต์
http://www.benzproven.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1024 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-6425044-64
โทรสาร
02-2457136
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.toyota.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ขอรับเส้นทาง

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ