ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Nissan
โทรศัพท์
02-3327257-9
โทรสาร
02-3327256
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 3077/5 ชั้น 4 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-6875517
โทรสาร
อีเมล์
tippamas@kfs.co.th
เว็บไซต์
http://www.barawindsor.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 817 ถนนศรีนคริทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
02-6171212
โทรสาร
02-6171200
อีเมล์
finance@benzrajchakru.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1195 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
02-9796888
โทรสาร
อีเมล์
account@benzpetra.com,bppetragroup@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 146 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
02-2919797-9,02-2911212
โทรสาร
02-2895186,02-2917334
อีเมล์
siyapa.san@Benzpraram3.com
เว็บไซต์
http://www.benzpraram3.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 487 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
02-9301881-99
โทรสาร
อีเมล์
finance@benzbkkvipawadee.co.th
เว็บไซต์
http://www.mercedes-benz.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 99 ซอยวิภาวดี-รังสิต 40 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
02-4334336,02-4088377
โทรสาร
อีเมล์
r.suthep@benztalingchan.com
เว็บไซต์
http://www.benzproven.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 134,136 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
02-6798700-3,02-2867139
โทรสาร
02-2867639
อีเมล์
parts_lpn@thonburi.com,amnuay@thonburi.com
เว็บไซต์
http://www.benzproven.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1024 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-6425044-64
โทรสาร
02-2457136
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.toyota.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-4549988
โทรสาร
02-4549960
อีเมล์
toyotasasa@yahoo.com
เว็บไซต์
http://www.toyotasasa.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 680/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-5532222
โทรสาร
02-5532223
อีเมล์
tanapattana@toyotalibra.co.th
เว็บไซต์
http://www.toyota.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 650 ถนนประดิษฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-9796111
โทรสาร
อีเมล์
bppetragroup@hotmail.comTOYOTA_PETRA_BP@yahoo.com
เว็บไซต์
http://www.toyotapetra.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 149 หมู่ที่ 2 ถนนปทุมธานี-รังสิต ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-4531999
โทรสาร
อีเมล์
jdcars.bs@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyota.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 18/7-9 หมู่ที่ 8 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
02-3913114, 02-7148888
โทรสาร
อีเมล์
peerapol.thonglor18@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.benz-thonglor.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 540/5,6,8 ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Nissan
โทรศัพท์
02-7385448
โทรสาร
02-7384818
อีเมล์
nissan_p2m@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
รถนำเข้า
โทรศัพท์
02-9385555
โทรสาร
อีเมล์
chonthicha_t@benzautoservice.com
เว็บไซต์
http://www.benzautoservice.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 78 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
02-3228575
โทรสาร
02-3228579
อีเมล์
siwaporn1983@gmail.com, ladapa.wr@benzttc.com(บัญชี)
เว็บไซต์
http://www.benzttc.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2297 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-9157777
โทรสาร
อีเมล์
anchalee_toyotatnm@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyotanr.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1501 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-9350000
โทรสาร
อีเมล์
bp.tcj@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2701/8-9 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-7322680
โทรสาร
02-3756943
อีเมล์
arisa@summithonda.co.th,wipa.soa@summithonda.co.th
เว็บไซต์
http://www.summithonda.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 825 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
02-9626300,089-4458445
โทรสาร
02-583-8683
อีเมล์
anchalee@keng.co.th,thitima@keng.co.th
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 108/78 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
032-341564
โทรสาร
อีเมล์
tstsa@tstmercedesbenz.com,tstbzms@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 95 หมู่ที่ 5 ถนนทรงพล ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
034-200203-4
โทรสาร
034-200207
อีเมล์
bptoyotatajean@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyotanpt.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
032-719990
โทรสาร
032-719950
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 196 ถนนทรงพล ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
032-719888
โทรสาร
032-719888
อีเมล์
aree_mk@hotmail.com,toyotatrc_acho@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyotatheerachai.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 178 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
034-284381-4
โทรสาร
อีเมล์
pilisa@benzpetcharat.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 499 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
044-710555
โทรสาร
044-528536
อีเมล์
bpsurint@gmail.com,acsurin@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyotasurin.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 370-378 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
044-690099,044-690101-103
โทรสาร
อีเมล์
account_toyota@hotmail.com(วางบิล)thitipol_10@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.facebook.com/ToyotaBuriram.co.ltd
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 140 หมู่ที่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
044-631367
โทรสาร
044-631367
อีเมล์
siriwannai@toyotanr.com siriyac@toyotanr.com
เว็บไซต์
http://www.toyotanr.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 222/16 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
044-276164
โทรสาร
044-276166
อีเมล์
toyotajoho@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 283 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
044-837094-6
โทรสาร
044-837097
อีเมล์
claim.toyota234@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 195/1 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
044-324049
โทรสาร
อีเมล์
Noom_9696@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 399/1 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
075-340888
โทรสาร
075-340000
อีเมล์
aoy-vongsawat@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 15/2 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
075-315324-7
โทรสาร
อีเมล์
bptoyotanst@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2 ถนนเอเซีย ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mitsubishi
โทรศัพท์
075-321532-3
โทรสาร
075-321531
อีเมล์
Jawvinit@yahoo.com
เว็บไซต์
http://jawvinit_bpts@hotmail.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 20 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
056-421226-7
โทรสาร
056-421226-7
อีเมล์
chaithong_toyota@hotmail.co.th
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 204 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
056-371291-4
โทรสาร
056-371295
อีเมล์
matta_komrat@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyotanakornsawan.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 119/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
056-713250-8
โทรสาร
056-713259
อีเมล์
toyota_phetchabun@hotmail.com,bp_tphetchabun__@hotmail.co.th
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 182 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ม.10 ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
075-627777,075-627778
โทรสาร
อีเมล์
toyotaandaman_bp@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyotaandaman.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
076-377600
โทรสาร
076-238278
อีเมล์
bp.toyotapearl.rd@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyotapearlphuket.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Ford, Honda, Mazda
โทรศัพท์
076-371888-9
โทรสาร
076-371187-2
อีเมล์
anuphas01@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 75/71 หมู่ที่ 1 ถนนพระภูเก็ตแก้ว ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Ford, Honda, Mazda
โทรศัพท์
076-371888-9
โทรสาร
076-371187-2
อีเมล์
anuphas01@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 75/71 หมู่ที่ 1 ถนนพระภูเก็ตแก้ว ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Ford, Honda, Mazda
โทรศัพท์
076-371888-9
โทรสาร
076-371187-2
อีเมล์
anuphas01@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 75/71 หมู่ที่ 1 ถนนพระภูเก็ตแก้ว ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
055-223999, 055-5224053-4
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.facebook.com/benzpslk
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 342/3 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
054-511088,054-521840
โทรสาร
054-620891
อีเมล์
toyotaphrae_bp@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.facebook.com/toyotaphrae
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 375-379 ถนนเจริญเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
055-513314-5
โทรสาร
อีเมล์
acc.toyotamuangtak@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyotamuangtak.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1/13 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
032-708997-9
โทรสาร
032-446998
อีเมล์
toyotapetchburi2@outlook.co.th
เว็บไซต์
http://www.toyotapetch.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
032-601770-6
โทรสาร
อีเมล์
hong_banwangsating@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.facebook.com/pages/Toyota-ประจวบคีรีขันธ์/132593663577802?sk=timeline
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 239/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
038-223345
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 16/119 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิทย์ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
039-418888
โทรสาร
039-418777
อีเมล์
duangrat@chan-jpmotor.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 28/11 หมู่ที่ 11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
038-798833
โทรสาร
038-708845
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 24/99 หมู่ที่ 6 ถนนบายพาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
038-915777
โทรสาร
038-915779
อีเมล์
tvsbp@hotmail.com,tvsfinance@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
038-688222
โทรสาร
038-266846
อีเมล์
toyotarayong@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.facebook.com/toyotarayong.ho
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 12/8-10 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
038-011111
โทรสาร
อีเมล์
acc.toyotapavilion@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
053-241577
โทรสาร
อีเมล์
pslglass@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 28 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
074-356312,066-927795
โทรสาร
อีเมล์
hatyaianajak@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 279 ถนนศรีภูวนาถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
043-236989
โทรสาร
อีเมล์
sirapassornt@yahoo.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 89/6 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
054-324521
โทรสาร
053-115534
อีเมล์
centerglass2556@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 422/4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-2222331
โทรสาร
อีเมล์
sittipon_w@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 195/14-15 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-4154849,02-4168607
โทรสาร
02-8989088
อีเมล์
mnbautopart@yohoo.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 121/5-8 หมู่ที่ 6 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-7486656-9
โทรสาร
อีเมล์
alphasale@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 417/28-29 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-9330707
โทรสาร
อีเมล์
windscreen@ymail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 4 ซอยลาดพร้าว 69 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-7281075-6
โทรสาร
02-7281329,089-9996111
อีเมล์
thaiautoglass99@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.thaiautoglass.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 340, 342 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-7431502,083-1135050
โทรสาร
02-7431502
อีเมล์
zigmabangna@yahoo.co.th
เว็บไซต์
http://www.facebook.com/zigma.auto.glass
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 12/667 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
081-8559244,034-423889
โทรสาร
034-423588
อีเมล์
bangkokautoglass@yahoo.co.th
เว็บไซต์
http://www.bangkokautoglass.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 57/48 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกคาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
034-289886-8
โทรสาร
อีเมล์
bhgglass@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.bhgautoglass.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 74/1 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
044-242624
โทรสาร
อีเมล์
ting_car@yahoo.co.th
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1284/4 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
044-213033
โทรสาร
อีเมล์
namkaew_korat@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 3174 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
075-345553
โทรสาร
075-340793
อีเมล์
nsg-safetyglass@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 186/24 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
076-239116
โทรสาร
076-245642
อีเมล์
arnajuksafetyglass@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.arnajuksafetyglass.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 24/147-149 หมู่ที่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
0 5452 4579, 09 1069 9394
โทรสาร
อีเมล์
kaidangantique@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 53/2-3 หมู่ที่ 7 ถนนยัตรกิจโกศล ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
055-241010,089-5663331
โทรสาร
055-223891
อีเมล์
wv.glass@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 459/16-17 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
032-401428
โทรสาร
052-401429
อีเมล์
soontorn1492@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 222/1 หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
032-623269,081-4334718
โทรสาร
อีเมล์
pranburi_carglass@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.facebook.com/pranburi.carglass
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1/9-10 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
038-765667
โทรสาร
038-765667
อีเมล์
somsaksai@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.muangchonautoglass.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 47/9-10 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
038-865082,081-6501741,081-6504199
โทรสาร
038-865071
อีเมล์
spg_rayong@windowslive.com
เว็บไซต์
http://www.สุพจน์กระจกรถยนต์.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 55/47 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
038-286364,039-993191
โทรสาร
038-286364
อีเมล์
pop_auto.glass@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.popautoglass.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 55/2-3 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
038-948555,083-6875644
โทรสาร
038-948780
อีเมล์
ry@thaicarglass.com
เว็บไซต์
http://www.thaicarglass.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 85/33 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านแลง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
036-212793
โทรสาร
อีเมล์
siwagorn_saraburee@hotmail.co.th
เว็บไซต์
http://siwagornglasscar.yellowpages.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 413/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
077-282969
โทรสาร
อีเมล์
wongjirasak1150@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 84/22-23 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
081-8949606,075-218378,086-4792356
โทรสาร
075-5218378
อีเมล์
kimaun2558@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 64/175 ถนนพระรามหก ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ร้านกระจก
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
042-211248-9,042-211258,042-211260
โทรสาร
042-212112
อีเมล์
udnt@hotmail.com,udautoglass@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.udonautoglass.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 235/1-4 หมู่ที่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
042-348811
โทรสาร
042348052
อีเมล์
udonp_1996@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 88 ถนนประชารักษา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
088 -5643469,042-323352
โทรสาร
อีเมล์
tawatchaiss@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 284 หมู่ที่ 5 บ้านดงอุดม ถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
042-931197,081-6617366,088-5643566
โทรสาร
042-348718
อีเมล์
nimit-2012@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 31 หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
042-492747
โทรสาร
อีเมล์
lengbungkan@hotmail.co.th
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 69 หมุ่ที่ 8 ถนนบึงกาฬ-บ้านแพง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ, Toyota
โทรศัพท์
042-412919,081-9743424
โทรสาร
042-412918
อีเมล์
inter_3411@outlook.co.th
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 21 หมุ่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ, Toyota
โทรศัพท์
042-412919,081-9743424
โทรสาร
042-412918
อีเมล์
inter_3411@outlook.co.th
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 21 หมุ่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
042-930545-7
โทรสาร
อีเมล์
nd_bodyservice@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 8 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
045-435169,045-435284,081-7607460
โทรสาร
อีเมล์
anan_ubon@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 281 หมู่ที่ 16 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
045-451738,093-3464846
โทรสาร
045-451738
อีเมล์
vichi.anc@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลปุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
045-712004
โทรสาร
045-714309
อีเมล์
somsakyon.123@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 208 หมู่ที่ 9 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
045-313853
โทรสาร
045315259
อีเมล์
stpubon@cscoms.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 332 หมู่ที่ 12 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
087-9889670,045-281750
โทรสาร
อีเมล์
tom-to-om@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 215 หมู่ที่ 1 บ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
075-212842
โทรสาร
075-502556
อีเมล์
wisadekultrang_2@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 10/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
075-222675-6
โทรสาร
อีเมล์
sakunmotor@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 233/7 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
088-2791142
โทรสาร
055-840531
อีเมล์
Chumphol999@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 81/12 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
056-650929,086-4456191
โทรสาร
อีเมล์
krosmala222@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 29/21 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
077-437110,077-221916
โทรสาร
อีเมล์
arunee_2623@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 4/23 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
077-534149
โทรสาร
อีเมล์
a-sak198@hotmail.com sak.pm@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 198/3 หมู่ที่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
077-224433,081-9783425
โทรสาร
อีเมล์
somchaybangkung@hotmail.com , tongkan_@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 9/17 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
036-387269,036-601173,081-8521345,092-2736667
โทรสาร
036-387268
อีเมล์
chatyont@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.facebook.com/chatyont
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
035-331444,087-5396044
โทรสาร
อีเมล์
tanakij.ay@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 33 หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งลาน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
0 4362 4200, 08 1965 5404
โทรสาร
อีเมล์
Kuto.Kgs.re@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 360 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
043-580181
โทรสาร
043-581233
อีเมล์
CHOKCHAIYONT@GMAIL.COM
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 268 หมู่ที่ 9 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
0 4351 4871
โทรสาร
อีเมล์
RUNGRUANGSEVICE@HOTMAIL.COM
เว็บไซต์
http://www.rungruengservice.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 7 ถนนบายพาส ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
043-513351
โทรสาร
043-522544
อีเมล์
sycsvs@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 180 หมู่ที่ 7 ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
043-624209,043-624259
โทรสาร
0 4362 4259
อีเมล์
LEKSERVICE@WINDOWSLIVE.COM
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 175 หมู่ที่ 16 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
033-065978,089-7486623
โทรสาร
033-211847
อีเมล์
rayongyon.t@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 2 ซอยแหลมมะขาม ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
038-205000
โทรสาร
038-278634
อีเมล์
pcr99999@yahoo.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 90 หมู่ที่ 8 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
038-393610-1
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 449/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
038-766102,082-4631309,
โทรสาร
038-766102-3
อีเมล์
aoudombypass@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 166/56 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
038-341228
โทรสาร
038-776442
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 236 ก ม.2 ตำบลบางพระ อำเภอศรรีาชา จังหวัดชลบุรี 20210
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
038-616193
โทรสาร
อีเมล์
Thanumchi_ry@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 506/6 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
038-312519,038-312519,038-772640
โทรสาร
038-312519
อีเมล์
srirachaautowork@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 190/1 หมู่ที่ 3 ถนนสายเก้ากิโล ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
032-900200
โทรสาร
อีเมล์
tweesak.service@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1/10 ถนนหัวหิน-หนองพลับ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
032-578249
โทรสาร
อีเมล์
pradit-garage@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 9/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
032-419916-7,032-400561
โทรสาร
032-419918
อีเมล์
autom_pb@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 561 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
032-425831
โทรสาร
032-419833
อีเมล์
thaweephon@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 49 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
032-651789
โทรสาร
032-651791
อีเมล์
PRANBURI_CARCENTER@HOTMAIL.COM
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
055-612387
โทรสาร
อีเมล์
uchamnan_m@yahoo.co.th
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 12/4 ถนนบายพาส ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
055-334060
โทรสาร
055-334060,055-334059
อีเมล์
part.vippreeda@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 9/2 หมู่ที่ 7 ถนนพิษณุโลก - นครสวรรค์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
054-622086,086-4214794
โทรสาร
อีเมล์
eupieak.p@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 154 หมู่ที่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเว์สี่แยกร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
055-223091,055223559,0989159596
โทรสาร
อีเมล์
sutep.3492@hotmail.co.th
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 349/2 ถนนพิษณุโลก-วังทอง ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
076-670722
โทรสาร
076-670723
อีเมล์
auprasert25162516@gmail.com , jomjai8660@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 58/10 หมู่ที่ 2 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
075-613249,075-613251
โทรสาร
075-621255
อีเมล์
sampeenong-1@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 219 ถนนกระบี่-เขาทอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
076-376121,0815974147,081-9709646
โทรสาร
076-602146
อีเมล์
rc_service02@hotmail.com
เว็บไซต์
http://rc_service02@hotmail.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 150/2 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
056-720240
โทรสาร
อีเมล์
chat1963@hotmail.co.th
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 111 หมู่ที่ 11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
056-721569
โทรสาร
056-743738
อีเมล์
pajak_service@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 9/4 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
056-227585
โทรสาร
056-371405
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.smartgroup.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 48 หมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
056-261634
โทรสาร
อีเมล์
r_rungrat1@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 431 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
056-222691
โทรสาร
อีเมล์
siriyont2011@hotmail.co.th
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 874 หมู่ที่ 9 ถนนสายเอเซีย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
056-271176
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 646 หมู่ที่ 7 ถนนลาดยาว-วังม้า ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
075-421640,081-9395944
โทรสาร
อีเมล์
petkasem@live.comPetkasem_007@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 282 หมู่ที่ 2 ถนนสายเอกเซีย ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
075-356830, 075-321001
โทรสาร
075-321003
อีเมล์
ratchadagarage@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 3/47 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
0 7536 8038, 08 1895 7897
โทรสาร
อีเมล์
khaokawkranchang@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 259/5 หมู่ที่ 2 ถนนหลักช้าง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
0654912391,0916561662,075-412522
โทรสาร
อีเมล์
่jts2556@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 78/1 ถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
084-4454476,075-330533
โทรสาร
อีเมล์
phonthepkonlakan_thasala@hotmail.comsaifon_pu@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 68/2 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
075-321020
โทรสาร
075-432431
อีเมล์
aupakdee@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 122/3 ถนนพัฒนาคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
075-322997
โทรสาร
อีเมล์
vissava2002@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 11/1 ซอยปู่ชี ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
075-344556,081-9708669
โทรสาร
อีเมล์
Sumvit@weaw.co.th,auweaw@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 3/1 ซอยทิพย์จักษุ ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
075-529341
โทรสาร
อีเมล์
ausit25522@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 22/19 หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
075-321295
โทรสาร
075-320709
อีเมล์
Aunui_Dacho@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 203/1 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
044-372455
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 827 หมู่ที่ 1 ถนนสุรนารายยณ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
044-465318
โทรสาร
อีเมล์
sutapa.t@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 403 หมู่ 9 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
044-299617
โทรสาร
044-214008
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1611 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
044-041007,086-4518052
โทรสาร
อีเมล์
rungsiribenja_bms2@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 30/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์-สังขะ ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
044-342719,044-342787
โทรสาร
044342719
อีเมล์
koratvip.garage@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 999 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
044-621098, 044617255
โทรสาร
อีเมล์
ausatien2503@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 451/63 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
044-213250, 081-9672009
โทรสาร
อีเมล์
korat_truck@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2626 ซอยมิตรภาพ 18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
044-836134,092-9956946
โทรสาร
044-813381
อีเมล์
kraw_chaiyaphum@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 307 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
044-312658
โทรสาร
044-314519
อีเมล์
tawepol_44@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 44/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
044-817818
โทรสาร
044-817818
อีเมล์
jaidee.wiwat@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 236 หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
034-604522,034-514768
โทรสาร
อีเมล์
ow2635@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 74/3 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
034-243067
โทรสาร
034-243067
อีเมล์
chatree878@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1284/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
034-395390-1
โทรสาร
อีเมล์
mai11_@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 76/1 หมู่ที่ 4 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
034-258880
โทรสาร
อีเมล์
chamnan_ck2007@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 271/1 หมู่ที่ 9 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-8109697-8
โทรสาร
02-8100330
อีเมล์
tipsuwan2008@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 99/3 หมู่ที่ 4 ซอยพงษ์ศิริชัย 2 (วัดสิรินธรเทพฯ) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
034-219502-3,081-3783782
โทรสาร
034-219503
อีเมล์
pon_jungza@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 99/89 หมู่ที่ 9 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
032-327978,081-9237270
โทรสาร
032-337984
อีเมล์
prasityont@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 166 หมู่ที่ 5
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-5226166-8
โทรสาร
02-9719684
อีเมล์
spautobodybkk@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 31/17 ซอยรามอินทรา 6/1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-4516334,02-4516927-8
โทรสาร
02-4516333
อีเมล์
car_circle@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2 ซอยสะแกงาม 16 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-7483754-6
โทรสาร
02-7483757
อีเมล์
ktauto1@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ถนนรางรถไฟสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-4110863,02-4111866
โทรสาร
02-4127593
อีเมล์
charanyont@yahoo.com
เว็บไซต์
http://charanyont@yahoo.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 307/210 ซอยจรัญสนิทวงศ์31 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
086-3231433, 02-8030463-4
โทรสาร
02-4559679
อีเมล์
PJ_2715@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 20 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-9731201-5
โทรสาร
02-9731206
อีเมล์
j.r.carmodified@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 83/19 หมู่ที่ 4 ซอยรามอินทรา 39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-6832151-2
โทรสาร
02-2586170
อีเมล์
newsangtong-garage@hotmail.co.th
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 7/1 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-4460612,02-4460619
โทรสาร
02-4460556
อีเมล์
bancha2002@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 45/100 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-9677914-6
โทรสาร
02-9677916
อีเมล์
bpbodyservice@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 13/3 หมู่ที่ 14 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-5090476-7,02-5090490
โทรสาร
02-5090473
อีเมล์
buranamotorcar@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 29/36 หมู่ที่ 9 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-8625044-6
โทรสาร
02-4386833
อีเมล์
pjgarage.pj@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 461/1 ซอยเจริญนคร 40 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-3114864,02-7417643
โทรสาร
02-3117513
อีเมล์
garage_pcy@yahoo.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 459 ซอยปุณณวิถี 15 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-4768022,02-4768782
โทรสาร
02-4768132
อีเมล์
yiamsri_garage@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 104/1 ซอยเทอดไทย 33 ถนนเทอดไทย แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-8089326-7
โทรสาร
02-8289328
อีเมล์
thaicarsgarage@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 83/33 หมู่ที่ 2 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-7528802-3
โทรสาร
02-7528804
อีเมล์
lee_auto@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 26/9 หมู่ที่ 11 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-5311655,084-3273939,084-3268787
โทรสาร
02-9948496
อีเมล์
srisiame@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1/34 หมู่ที่ 6 ซอยจามร ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-9907788.02-9907887
โทรสาร
02-9907878
อีเมล์
Sahachai_auto@yahoo.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 8/10 หมู่ที่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-8971123-28
โทรสาร
02-8971130
อีเมล์
sr_rama2@yahoo.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 4/431-3 หมู่ที่ 1 ซอยสะแกงาม 25 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-8950730-2
โทรสาร
02-8950733
อีเมล์
pisitchun@yahoo.com,spd6295@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 11/381-382 หมู่ที่ 10 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-3979342-5
โทรสาร
02-3979346
อีเมล์
Admin@autolavie.co.th
เว็บไซต์
http://www.autolavie.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 95 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-2861944,02-6784259
โทรสาร
02-6784259
อีเมล์
sorwattanayont@yahoo.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 62/5 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-9655510-5
โทรสาร
02-9655519
อีเมล์
newnumchai49@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 95/20 ซอยประชาอุทิศ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-4331276,02-4230715
โทรสาร
02-4241839
อีเมล์
au_sermsak@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 403, 405 ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-3326840-3
โทรสาร
02-3326844
อีเมล์
ssinter_5419@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 45 ซอยพึ่งมี 13 ถนนสุขุมวิท 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
0 2509 7991-3
โทรสาร
0 2509 7994
อีเมล์
smvadv@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 27/161 หมู่ที่ 7 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-2151565, 02-2164686
โทรสาร
02-2158298
อีเมล์
bobo2155@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 578/1 ซอยพญานาค ถนนเจริญผลตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-7474581,02-7474654,081-3761765
โทรสาร
02-7474581
อีเมล์
chaiyontbangna@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 32/24 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-2777868,02-2752169
โทรสาร
02-2756437
อีเมล์
kuiheng_pattana@yahoo.com
เว็บไซต์
http://www.kuihengpattana.com/
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 135 ซอยรัชดาภิเษก 12 ถนนชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-9870308-9
โทรสาร
อีเมล์
chotdamrong@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 41/4 หมู่ที่ 11 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-3855204,084-1116114,02-7597676
โทรสาร
02-3855205
อีเมล์
malee1528@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 115/27 หมู่ที่ 3 ซอยขจรวิทย์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-4671507,02-4675872-3
โทรสาร
02-8681125
อีเมล์
newja_run@hotmail.co.th
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 35/90 เยื้องวัดท่าพระ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-5672175,02-9589117
โทรสาร
02-5672178
อีเมล์
v_bangpoonauto@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 88/24 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-5397320-1
โทรสาร
02-5395052
อีเมล์
amarinyont_2007@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1221/1 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-3939768-9
โทรสาร
02-7449955
อีเมล์
inter_auto_service@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 99/9 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-7599474,02-7599959,086-3020758
โทรสาร
02-3856396
อีเมล์
apservice_1994@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 43/19 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-4761857,02-4685529,081-5528860
โทรสาร
02-4761858
อีเมล์
ratss@truemail.co.th
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 497/1 หมู่ที่ 11 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
02-4245034,02-8833154
โทรสาร
02-4230753
อีเมล์
Spc_garage@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 224 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
042-615403-4
โทรสาร
อีเมล์
tanaponpun@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 69/19 ถนนชยางกูร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
081-8716491,042-502188-9
โทรสาร
อีเมล์
tharika_9988@windowslive.com,JIRAPORNS376@GMAIL.COM
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 160 หมู่ที่ 10 ถนนนครพนม-ธาตุพนม ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
042-707887
โทรสาร
042-732424
อีเมล์
auvijitsin@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 224 หมู่ที่ 13 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
042-640188
โทรสาร
042-640189
อีเมล์
tip-service_2010@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 73 หมู่ที่ 15 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
0 5422 7384
โทรสาร
0 5422 7384
อีเมล์
aupornsak_lpp@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 384 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
043-723464
โทรสาร
043-725968
อีเมล์
thawornkarnchang@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 361/1 หมู่ที่ 14 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
043-236104,043-238775
โทรสาร
043-332715
อีเมล์
mittaree@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 425-427 ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
043-239237
โทรสาร
อีเมล์
ningyaimsee@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 168/73 หมู่ที่ 4 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
043-822139,089-5394564
โทรสาร
อีเมล์
Uvirai1001@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 119 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
074-721454
โทรสาร
074-730089
อีเมล์
sanang_st@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
053-705406 -7
โทรสาร
อีเมล์
VRMOTOR@HOTMAIL.COM
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 372 หมู่ที่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
053-850911
โทรสาร
053266145
อีเมล์
PEMIKA1211@GMAIL.COM
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 43/1 หมู่ที่ 3 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
0 5380 2337
โทรสาร
0 5380 1130
อีเมล์
sirirat_nonay@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
034-412436,034-810397,034-412436
โทรสาร
อีเมล์
tunsamai2@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 923/66 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
053-321225,053-325291,063-2656935
โทรสาร
053-322871
อีเมล์
amornrat_1968@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 191 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
053-561438,053-560517
โทรสาร
053-563198
อีเมล์
m_tangarage@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 172 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
053-338707
โทรสาร
อีเมล์
mouankc2490@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 87/3 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
053-249250
โทรสาร
อีเมล์
SAMANKANCHANG@HOTMAIL.COM
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 86 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
053-092334,061-2757390
โทรสาร
088-2586967
อีเมล์
tom.services2534@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 5 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
042-990770-777
โทรสาร
อีเมล์
gstoyotank@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyotanongkhai.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
042-342222
โทรสาร
อีเมล์
toyotaudon@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 77 หมู่ที่ 7 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
042-249416-22
โทรสาร
042-247084-5
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 155/5 หมู่ที่ 14 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
0 4229 5777
โทรสาร
0 4229 5788
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mitsubishi
โทรศัพท์
042-407441-2
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 185 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
042-812182
โทรสาร
042-832584
อีเมล์
Atchara3112.ad@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 88 หมู่ที่ 10 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
0 4528 0695-6, 0 4531 7160
โทรสาร
0 4528 0698
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 584/1 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
045-313999
โทรสาร
045-313888
อีเมล์
bp_toyotadeeyiam@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 99 ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
045-724222
โทรสาร
045-724658
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.toyotayasothorn.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 82 หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
045-261856-64, 045-262222
โทรสาร
045-241815
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.toyotaubon.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 155-165 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
045-270510-11
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 13 หมู่ที่ 19 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Nissan
โทรศัพท์
086-4657655,083-1254287,045-283621-7
โทรสาร
อีเมล์
nissan_body17@yahoo.com
เว็บไซต์
http://www.facebook.com/siam.nissanubon/timeline
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 569 หมู่ที่ 18 ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
075-201111-149,089-6521384
โทรสาร
075-211653
อีเมล์
BP-TOYOTA@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 392/1 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
Nissan
โทรศัพท์
075-211560
โทรสาร
075-211560
อีเมล์
mt_trang2006@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 3/4 หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
056-990998-9
โทรสาร
056-612573
อีเมล์
alinkijacc.fi@gmail.com , alinkij.phichit.bp@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 22/39 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
077-534534
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.toyotachumphon.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 123/4 หมู่ที่ 9 ถนนชุมพร-ระนอง ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
035-850850
โทรสาร
อีเมล์
kosit99bp@gmail.com,Acc_Angthong@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 79/1 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเซีย ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
036-532765
โทรสาร
036-581452
อีเมล์
bodypaint.tsb@hotmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 109 หมู่ที่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Nissan
โทรศัพท์
036-225344-5
โทรสาร
036-225429
อีเมล์
nissansarabury58@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 193/1 หมู่ที่ 1 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
037-312042-44
โทรสาร
037-313216
อีเมล์
bp.toyota.nk@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 34 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-9980217-9
โทรสาร
อีเมล์
toyota.life@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyotabangkok.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 42/3-4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-5165757,081-9127582
โทรสาร
02-5316261
อีเมล์
spi&tpt_customer@thespi.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 650-652 หมู่ที่ 8 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
037-216777
โทรสาร
อีเมล์
rattiya_19042521@windowslive.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 432/4 ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-9944377
โทรสาร
02-9944115
อีเมล์
chatchada.r@toyotafriendship.com,AR@toyotafriendship.com
เว็บไซต์
http://www.toyotafriendship.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1/10 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-9195911
โทรสาร
02-9194727
อีเมล์
t.phumpattana.sl@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyotaphumpattana.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 141 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
035-229510-7
โทรสาร
อีเมล์
finance_center@toyotaayutthaya.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 111 ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-7599631-35
โทรสาร
02-7599990
อีเมล์
suchart@toyota.th.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 4 ถนนบางนาตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-9571111
โทรสาร
อีเมล์
toyotaparagon7.bp60@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyotaparagon.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 41/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-7033888
โทรสาร
อีเมล์
finance@toyotasuvarn.com
เว็บไซต์
http://www.toyotasuvarn.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 62/2 หมู่ที่ 9 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-7012121,086-8965606
โทรสาร
02-7012591
อีเมล์
nook_2010@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.atunited.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 55 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Isuzu
โทรศัพท์
043-511797-8,043-524166-170, 098-622199
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
http://kow-101@hotmail.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 266 หมู่ที่ 16 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
043-511721
โทรสาร
043-3512602
อีเมล์
toyota_bp101@hotmail.comyum_chunya@hotmail.com,choo_s07@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.facebook.com/toyotaroied
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 75/1-2 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
039-418555
โทรสาร
039-346649-50
อีเมล์
aorjujub@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.facebook.com/toyota.chanthaburi
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 59 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
02-4488222
โทรสาร
02-8844089
อีเมล์
wanaporn.toyota@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyota.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 38/3 หมู่ที่ 11 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
035-523001-4
โทรสาร
035-523005
อีเมล์
toyotasuphanburi.uthong@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 279 หมู่ที่ 5 ถนนสุพรรณบุรี-กรุงเทพมหานคร ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
034-723054-9
โทรสาร
034-723060
อีเมล์
KAN.OKKORN1@HOTMAIL.COM
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 78 ซอยบางจะเกร็ง 1 ถนนราชญาติรักษา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Nissan
โทรศัพท์
053-850140,053-261126
โทรสาร
อีเมล์
NISSANJM@OUTLOOK.CO.TH,sinepiya2608@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.nissanchiangmai.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 151 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Nissan
โทรศัพท์
053-280888,053-201999
โทรสาร
อีเมล์
bodypaint01@northwave.co.th,collag28@niyom.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 227 ถนนมหิดล ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Isuzu
โทรศัพท์
053-249710
โทรสาร
053-105054
อีเมล์
CLAIMS.CMS@ISUZUCHIANGMAI.COM
เว็บไซต์
http://www.isuzu-tis.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 302 หมู่ที่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
053-755199
โทรสาร
053-754957
อีเมล์
aem_kiw@hotmail.com,account@toyotacri.com
เว็บไซต์
http://www.toyotacri.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 11 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Isuzu
โทรศัพท์
074-457710-4
โทรสาร
074-239927
อีเมล์
charunisuzu@gmail.com,sahamotorbprm@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.isuzu-tis.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 289 หมู่ที่ 7 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
074-235816-8,074-366034-7
โทรสาร
074-426577
อีเมล์
bp_hy@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyotaphithan.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 456 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
074-422040-5
โทรสาร
074-257528
อีเมล์
toyotaaccount@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyota.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1487 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
074-671888
โทรสาร
อีเมล์
bp.phatthalung1988@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyota.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 53 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
043-240333,089-7105947
โทรสาร
043-240333
อีเมล์
acbp.nillaya@toyota-amata.com,ctbp.parichat@toyota-amata.com
เว็บไซต์
http://www.toyota.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 7 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
043-791128-30
โทรสาร
อีเมล์
bpclaim.toyotamsk@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyota.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 99 ถนนนิวซีแลนด์ ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
043-873205
โทรสาร
043-873206
อีเมล์
wilawan_dms@hotmail.co.th,tkalasin@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyota.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 99 ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
054-355555
โทรสาร
054-355559
อีเมล์
toyotanorthern_lampang@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyota.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 24 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
042-707806,092-7848970
โทรสาร
042-734415
อีเมล์
bestbp.pk001@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.toyota.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 434 หมู่ที่ 8 ถนนนิตโย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Toyota
โทรศัพท์
042-631355
โทรสาร
042-629688
อีเมล์
edit@loxinfo.co.th
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 99/3 ถนนชยางกูร ข ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
02-4160100-8
โทรสาร
02-4160100
อีเมล์
mbsauto@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 134 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Isuzu
โทรศัพท์
02-4280036
โทรสาร
02-4279739
อีเมล์
ar.isuzu4u@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.isuzu4u.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 579 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-3739999
โทรสาร
อีเมล์
wipapron.dada@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.honda.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 7/17 หมู่ที่ 4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Mercedes-Benz
โทรศัพท์
02-3225999
โทรสาร
02-3225998
อีเมล์
sasipa@benzsuanluang.com
เว็บไซต์
http://www.benzsuanluang.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1114 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
ศูนย์บริการ
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-6969300
โทรสาร
02-6969330
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 414 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-8048959
โทรสาร
02-4541914
อีเมล์
Marketing_insurance@hotmail.co.th
เว็บไซต์
http://www.kasemrad.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 586, 588 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-9101600
โทรสาร
02-9101444
อีเมล์
ins_pcc@hotmail.co.th
เว็บไซต์
http://www.kasemrad.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 950 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-5940020
โทรสาร
02-5940069-1252
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.kasemrad.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 60 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-4341111
โทรสาร
02-8847230
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.chaophya.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-8385555
โทรสาร
02-6759311
อีเมล์
contact@saintlouis.or.th.
เว็บไซต์
http://www.saintlouis.or.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 27 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-5528777
โทรสาร
02-5520666
อีเมล์
com@cgh.co.th
เว็บไซต์
http://www.cgh.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 290 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-3127261-8
โทรสาร
02-7509735
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 4/42 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.16 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-2460137
โทรสาร
02-2472799
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.dejahospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 43 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-3487000
โทรสาร
02-3487100
อีเมล์
health@theptarin.com
เว็บไซต์
http://www.theptarin.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 3850 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-2797000
โทรสาร
02-2794293
อีเมล์
paolo@paolohospital.com
เว็บไซต์
http://www.paolohealthcare.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-3892555
โทรสาร
02-3894916
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.paolohealthcare.com/samutprakarn
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 123 หมู่ที่ 8 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-5144141-9
โทรสาร
02-5144413
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.paolohealthcare.com/Chokchai
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-7181515
โทรสาร
023181986
อีเมล์
bpd@petcharavejhospital.com
เว็บไซต์
http://www.petcharavejhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2469/13, 15 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
0 2579 1770
โทรสาร
0 2579 1770 ต่อ 453
อีเมล์
mayo@mayokaset.com
เว็บไซต์
http://www.mayokaset.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2012/5-7 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-1737766-8
โทรสาร
02-3237783
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.muangsamut.net
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 156 ถนนเทศบาล 12 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-7542800
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.muangsamut.net
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 83/16 หมู่ที่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-7340000
โทรสาร
02-7340044
อีเมล์
service@vejthani.com
เว็บไซต์
http://www.vejthani.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1 ซอย 111 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-9962211-12
โทรสาร
02-9962208
อีเมล์
info@bpk.co.th
เว็บไซต์
http://www.akepathumhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 757 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-5310099
โทรสาร
02-9989472
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.rangsitgeneral.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 733/345 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-3612727
โทรสาร
02-3616280
อีเมล์
info@thainakarin.co.th
เว็บไซต์
http://www.thainakarin.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม.3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-3103000
โทรสาร
02-2755200
อีเมล์
info@bangkokhospital.com
เว็บไซต์
http://www.bangkokhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-6259000
โทรสาร
02-6340469
อีเมล์
info@bch.in.th
เว็บไซต์
http://www.bch.in.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-8189000, 02-8157141-50
โทรสาร
02-4259859
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.bangkokphrapradaenghospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 288 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-9756701
โทรสาร
02-9756737
อีเมล์
stcarlos@stcarlos.com
เว็บไซต์
http://www.stcarlos.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 5/84 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-1851444
โทรสาร
02-1851403
อีเมล์
camillian@camillianhospital.org
เว็บไซต์
http://www.camillianhospital.org
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 423 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-7582501-5
โทรสาร
02-7582139
อีเมล์
chulavej@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.chulavej.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1525/13-14 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-3168345-9
โทรสาร
02-7511535
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.chularat.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 68/1-2 ถนนบางนา-ตราด กม.12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
คลีนิค
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-7532876-7
โทรสาร
02-7532876
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.chularat.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 728/1-2 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-0332900
โทรสาร
02-3121596
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.chularat.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
คลีนิค
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-3852557
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.chularat.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1541/6-7 ถนนเทพารักษ์ กม.7 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-7051170-4
โทรสาร
02-3151868
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.chularat.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 119/7 หมู่ที่ 16 ถนนบางเสาธง ตำบางเสาธง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-3287653, 02-3291559-60
โทรสาร
02-3291560
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.chularat.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 142/5 ริมถนนอ่อนนุช 90 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
คลีนิค
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-3267993
โทรสาร
02-3267104
อีเมล์
mkt_ch3@chularat.com
เว็บไซต์
http://www.chularat.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 3142/9-10 ตรงขามสำนักงานเขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-7389900-7
โทรสาร
02-7389564
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.chularat.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 90/5 หมู่ที่ 13 ถนนบางพลี-กิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-5611111
โทรสาร
02-5611466
อีเมล์
info@Vibhavadi.com
เว็บไซต์
http://www.vibhavadi.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-4120055-60
โทรสาร
02-4127581-2
อีเมล์
yaekfaichai@vichaivej.com
เว็บไซต์
http://www.srivichai.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 240/1-7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-3669900
โทรสาร
02-3669942
อีเมล์
contact_sikarin@yahoo.com
เว็บไซต์
http://www.sikarin.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 4/29 หมู่ที่ 10 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-8790300
โทรสาร
อีเมล์
info@yanhee.co.th
เว็บไซต์
http://www.yanhee.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-5822299
โทรสาร
02-5821030
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.krungthaigeneral.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 56/96 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-4197000
โทรสาร
อีเมล์
info@sirirajhospital.com
เว็บไซต์
http://www.si.mahidol.ac.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-8661333
โทรสาร
02-4120020-2419
อีเมล์
th@thonburihospital.com
เว็บไซต์
http://www.thonburihospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่องหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-4872100
โทรสาร
02-4483869
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.thonburi2.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 43/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-4509999
โทรสาร
02-4165454-1189
อีเมล์
pr@nakornthon.com
เว็บไซต์
http://www.nakornthon.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1 พระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-5890102
โทรสาร
02-5967931
อีเมล์
contactus@nonthavej.co.th
เว็บไซต์
http://www.nonthavej.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-9185080
โทรสาร
02-5181818-273
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.navamin9.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 47/94 หมู่ที่ 13 ซอยมีนบุรีสแควร์ ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-5181818
โทรสาร
02-5181818-273
อีเมล์
contact@navamin9.com
เว็บไซต์
http://www.navamin9.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 599 หมู่ที่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-5870144
โทรสาร
02-5860021
อีเมล์
info@bangpo-hospital.com
เว็บไซต์
http://www.bangpo-hospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 95 ซอยเดรี่เบลล์ ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-1099111
โทรสาร
02-8772851
อีเมล์
info@bpk.co.th
เว็บไซต์
http://www.bangpakokhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-7468630-8
โทรสาร
02-3960122
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.bangna.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 115 ถนนบางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-3303030
โทรสาร
02-7401807
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.bangna2.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราดกม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-8721111
โทรสาร
02-8721111-1917
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.bangpakok1.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 25/1 แขวงบางปะกอก เขตราษฏ์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
0-29962211
โทรสาร
0-29962208
อีเมล์
info@bpk.co.th
เว็บไซต์
http://www.bangpakokhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 372-372/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-1093111
โทรสาร
02-8187510
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.bangpakok3.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 27/14 หมู่ที่ 10 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-6627999
โทรสาร
034-419506
อีเมล์
jomsak@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.bphosp.or.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 12 ซอยพร้อมมิตร ถนนสุขุมวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-0668888
โทรสาร
02-6672028
อีเมล์
info@bumrungrad.com
เว็บไซต์
http://www.bumrungrad.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-5233359
โทรสาร
02-5233374
อีเมล์
bcare@bcaremedicalcenter.com
เว็บไซต์
http://www.bcaremedicalcenter.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-6862700
โทรสาร
02-6320577
อีเมล์
info@bnh.co.th
เว็บไซต์
http://www.bnhhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-5671992
โทรสาร
02-9584524
อีเมล์
pathumvech@hotmail.com
เว็บไซต์
http:// www.pathumvech.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 6 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-1295555
โทรสาร
02-1295510
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.piyavate.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 998 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-3160026-29
โทรสาร
02-3160068
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.princhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 35/2 หมู่ที่ 12 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-2452620
โทรสาร
02-2459612
อีเมล์
webcenter@phyathai.com
เว็บไซต์
http://www.phyathai.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-6172444
โทรสาร
02-6172437
อีเมล์
webcenter@phyathai.com
เว็บไซต์
http://www.phyathai.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-4671111
โทรสาร
02-4676511-3538
อีเมล์
webcenter@phyathai.com
เว็บไซต์
http://www.phyathai.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 111 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-2029999
โทรสาร
02-2029999-2515
อีเมล์
info@praram9.com
เว็บไซต์
http://www.praram9.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่่ 99 ซอยโรงพยาบาลพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-9018400-8
โทรสาร
02-9018082
อีเมล์
contact@phatara-thonburi.com
เว็บไซต์
http://www.phatara-thonburi.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่่ 32/410 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-6357123
โทรสาร
02-2342762
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.mahaesakhospital.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 46/7-9 ถนนมเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-5745000-9
โทรสาร
02-5744856
อีเมล์
info@mongkutwattana.co.th
เว็บไซต์
http://www.mongkutwattana.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 34/40 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-4310054
โทรสาร
02-4200251
อีเมล์
m2hospital@yahoo.com
เว็บไซต์
http://www.mahachai2.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 301/1 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-2821100
โทรสาร
02-2800441
อีเมล์
callcenter.bangkok@mission-hospital.org
เว็บไซต์
http://www.mission-hopsital.org
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 430 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-7087500
โทรสาร
02-7087538
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.ruamchai-hos.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 168/26 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-7439999
โทรสาร
02-3740804
อีเมล์
contact@ram-hosp.co.th
เว็บไซต์
http://www.ram-hosp.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-4270175
โทรสาร
02-4273030
อีเมล์
rajburana@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.rajburana.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 377 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-5302556
โทรสาร
02-5398490
อีเมล์
ladprao@ladpraohospital.com
เว็บไซต์
http://www.ladpraohospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2699 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-7222500
โทรสาร
02-7222445
อีเมล์
info@Vibharam.com
เว็บไซต์
http://www.vibharam.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2677 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
คลีนิค
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-5816226-7
โทรสาร
02-5816230
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.painaidii.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 24/3-5 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-7317000
โทรสาร
02-3789017
อีเมล์
info.srinakarin@samitivej.co.th
เว็บไซต์
http://www.samitivejhospitals.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-7118000
โทรสาร
02-3789017
อีเมล์
info@samitivej.co.th
เว็บไซต์
http://www.samitivejhospitals.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-3610070
โทรสาร
02-7484721
อีเมล์
webinfo@samrong-hosp.com
เว็บไซต์
http://www.samrong-hosp.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1748 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-7935099
โทรสาร
อีเมล์
contact@synphaet.co.th
เว็บไซต์
http://www.synphaet.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 9/99 หมู่ที่ 11 ถนนรามอินทรา กม.8.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-3910011
โทรสาร
02-7140081, 02-3812744
อีเมล์
info@sukumvithospital.com
เว็บไซต์
http://www.sukumvithospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1411 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-3803360
โทรสาร
02-3844184
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2014/3-9 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-1098111
โทรสาร
02-1098199
อีเมล์
info@bangpakok8.com
เว็บไซต์
http://www.bangpakokhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1055 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
02-3140726-9
โทรสาร
02-3692970
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.phaetpanya.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 124-6 ซอยรามคำแหง 4 (สมานมิตร) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
053-200002
โทรสาร
053-200002 ต่อ 1700
อีเมล์
chiangmaiklaimor@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.chiangmaiklaimor-hosp.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 157/16-19 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
053-920300
โทรสาร
053-224880
อีเมล์
chiangmairam@chiangmairam.com
เว็บไซต์
http://www.chiangmairam.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
053-819333-43
โทรสาร
053-271624
อีเมล์
central_chiangmai@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.centralcmhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 186 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
053-852590-9
โทรสาร
053-852999,053-853088
อีเมล์
theppany@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.theppanya.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
053-921777
โทรสาร
053-921734
อีเมล์
mchosp@yahoo.com
เว็บไซต์
http://www.mccormick.in.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 133 ถนนแก้วนวรัตน์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
053-801999
โทรสาร
053-801440
อีเมล์
info@rajavejchiangmai.com
เว็บไซต์
http://www.rajavejchiangmai.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 316/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
053-999777
โทรสาร
053-999798 
อีเมล์
lanna@lanna-hospital.com
เว็บไซต์
http://www.lanna-hospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
053-946900-1
โทรสาร
053-289121
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.cmed.cmu.ac.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 110/392 อาคารศรีพัฒน์ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
053-910999
โทรสาร
053-153233
อีเมล์
เว็บไซต์
http:// www.kasemrad.co.th/Sriburin
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 111/5 หมู่ที่ 13 ถนนเอเชีย 1 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
053-711366
โทรสาร
053-712122
อีเมล์
OBH@OVERBROOK-HOSPITAL.COM
เว็บไซต์
http://www.overbrook-hospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 17 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
056-702015
โทรสาร
056-702018
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 163/75 ถนนคชเสนีย์ ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
056-720680-4
โทรสาร
056-720679
อีเมล์
phetcharathospital@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.phetcharathospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2/1 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
054-522911-4
โทรสาร
054-530007
อีเมล์
phraeram1@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.phraeramhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 3 ตรอกยันตรกิจโกศล 1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
034-520911
โทรสาร
034-520333
อีเมล์
kan_memorial@hotmail
เว็บไซต์
http://www.kanchanaburihealthcare.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
039-344222
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.sirivejhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 151 หมู่ที่ 7 ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิตร อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
038-500300
โทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.chularat.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 185/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.42 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
038-812702-19
โทรสาร
038-812720
อีเมล์
infosotaravej@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.sotaravej.net
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
038-259999
โทรสาร
038-259922
อีเมล์
inquiry@bph.co.th
เว็บไซต์
http://www.bangkokpattayahospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 301 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
038-345111
โทรสาร
038-345800
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 28/8 หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
038-317333
โทรสาร
038-327636
อีเมล์
pytswebinfo@phyathai.com
เว็บไซต์
http://www.phyathai-sriracha.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 90 ถนนศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
038-488777
โทรสาร
038-427742
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.pattayamemorial.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 328/1 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยากลาง ตำบลหนืองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
038-324100
โทรสาร
อีเมล์
infossh@samitivej.co.th
เว็บไซต์
http://www.samitivejhospitals.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
038-939999
โทรสาร
อีเมล์
info@aikchol.com
เว็บไซต์
http://www.aikchol.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 68/3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
038-939888
โทรสาร
038-939800
อีเมล์
info@aikchol.com
เว็บไซต์
http://www.aikchol.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
056-413017
โทรสาร
056-413019
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.rpchainat.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 170 หมู่ที่ 4 ถนนชัยนาท-สุพรรณบุรี ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
039-552777
โทรสาร
039-522566
อีเมล์
BTH-Markering-Group@bth.co.th
เว็บไซต์
http://www.bangkoktrathospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 376 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
034-219600
โทรสาร
034-217820
อีเมล์
heart@bangkokhospital.com
เว็บไซต์
http://www.bangkokhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1194 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
043-002002,043-239000
โทรสาร
043-333904
อีเมล์
kkram@Khonkaenram.com
เว็บไซต์
http://www.khonkaenram.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 193 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
043-333555
โทรสาร
043-236835
อีเมล์
marketing.rmc2012@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.rachapreukhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
044-429999
โทรสาร
044-256421
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.bkh.co.th/bkh
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1308/9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
044-263777-8
โทรสาร
044-230215
อีเมล์
koratmemorial@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.koratmemorial.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 398 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
044-251070
โทรสาร
044-257411
อีเมล์
phrahosp@korat.loxinfo.co.th
เว็บไซต์
http://www.porphat.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 43-53 ถนนไชยณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
044-240240
โทรสาร
044-256421
อีเมล์
smh@smhkort.com
เว็บไซต์
http://www.smhkorat.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 307 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
042-611222
โทรสาร
042-612439
อีเมล์
mukinter@mukinter.com
เว็บไซต์
http://www.mukinter.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 89 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
043-515191-9
โทรสาร
043-527209
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.roietthonburi.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 166 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
043-518019
โทรสาร
043-527699
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 368 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
042-465201
โทรสาร
042-421649
อีเมล์
admin@wattanahospital.net
เว็บไซต์
http://www.wattanahospital.net
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1159/4 หมู่ที่ 2 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
075-218988
โทรสาร
075-214684
อีเมล์
trangruampat@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.trangruampat.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 61/39 ถนนโคกชัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
075-223500
โทรสาร
075-211205
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 25 ถนนไทรงาม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
075-205555
โทรสาร
075-216300
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.wattanapat.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 247/2 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
075-356214
โทรสาร
075-317110
อีเมล์
nakhonchristian@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.nchhos.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1110/2 ถนนศรีปราชญ์ ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
075-312800
โทรสาร
075-312800-1230
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.nakharin.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 61 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
074-615406
โทรสาร
074-627155
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 74 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
074-613166
โทรสาร
074-611175
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 65-67 ถนนโพธิสะอาด ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
054-511494
โทรสาร
054-511071
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.phraechristian.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 7 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
055-533912-4
โทรสาร
055-544388
อีเมล์
maesotramhospital@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.pawoh.tripod.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 3/24 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
056-000111
โทรสาร
056-225505 , 056-311065
อีเมล์
info@paknampohospital.com
เว็บไซต์
http://www.paknampohospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 96/12 หมู่ที่ 9 ถนนสายเอเชีย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
056-223600
โทรสาร
056-225912
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 276, 276/2 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
055-909000
โทรสาร
055-909005
อีเมล์
pitsanuvej@psv.co.th
เว็บไซต์
http://www.pitsanuvej.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ ตำบลในเมืิอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
055-219307-16, 055-242574
โทรสาร
055-241934
อีเมล์
ruamphat.pl@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.ruamphat.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 224/30 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
055-212222
โทรสาร
055-303703
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.bangkokhospitalphitsanulok.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 138 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
055-909888
โทรสาร
055-284226, 055-909877
อีเมล์
phitsanulok-hospital@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.phitsanulok-hospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 262/55 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
054-019619
โทรสาร
054-219019
อีเมล์
khelang@khelang.co.th
เว็บไซต์
http://www.khelangnakornramhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 79/12 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
053-537597
โทรสาร
053-537776
อีเมล์
info@sirivejlamphunhospital.com
เว็บไซต์
http://www.sirivejlamphunhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 7 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
053-581600-4
โทรสาร
053-581608
อีเมล์
harihospital@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.hariphunchai.net
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 109-111 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
055-612189
โทรสาร
055-612221
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.rpshospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 151 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
038-612999
โทรสาร
038-921819
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.bangkokrayong.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 8 หมู่ที่ 2 ซอยแสงจันทร์เนรมิต ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
038-682136
โทรสาร
อีเมล์
mrh@mongkutrayong.com
เว็บไซต์
http://www.mongkutrayong.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 149/1 ถนนมาบยา ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
038-860890
โทรสาร
038-861279
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.rphospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 65/28 ถนนจันทอุดม ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
034-715002
โทรสาร
034-718623
อีเมล์
mk2hospital@yahoo.com
เว็บไซต์
http://www.maeklonghoapital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 158/1 ถนนราษฎร์ประสิทธิ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงครม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
034-424990
โทรสาร
034-810782
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.mahachaihospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 927/43 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
036-315555
โทรสาร
036-315599
อีเมล์
kasemradsaraburi@yahoo.com
เว็บไซต์
http://www.kasemrad-saraburi.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2/22 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
036-218900
โทรสาร
036-222197
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 9/1 หัวมุมถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
036-511126
โทรสาร
036-512784
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 80/1 หมู่ที่ 6 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
035-551673-7
โทรสาร
035-552890
อีเมล์
thonuthong@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.thonburihospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2000/22 หมู่ที่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
035-335555
โทรสาร
035-335555-854
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.rajthanee.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนโรจนะ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
035-612361
โทรสาร
035-612365
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
034-417999
โทรสาร
034-417900
อีเมล์
info@ekachaihospital.com
เว็บไซต์
http://www.ekachaihospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
042-240448
โทรสาร
042-323562
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 136/14-5 ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
042-219888
โทรสาร
042-241956
อีเมล์
admin@wattanahospital.net
เว็บไซต์
http://www.wattanahospital.net
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน 41000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
042-342555
โทรสาร
042-341033
อีเมล์
info@aekudon.com
เว็บไซต์
http://www.aekudon.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 555/5 ถนนโพธิ์ศรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
045-280040
โทรสาร
045-314304
อีเมล์
info@rajavejubol.com
เว็บไซต์
http://www.rajavejubol.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 999 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
044-813222
โทรสาร
044-813223
อีเมล์
Matsubayashi@gmail.com
เว็บไซต์
http://www.matsuhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 619 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
044-614100-7
โทรสาร
อีเมล์
ekachon92@hotmail.com
เว็บไซต์
http://www.ekachonhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
042-870000-9
โทรสาร
042-870010
อีเมล์
loeiram@yahoo.com
เว็บไซต์
http://www.loeiram.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 546 หมู่ที่ 1 ถนน มะลิวัลย์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
076-254425
โทรสาร
076-254430
อีเมล์
info@phukethospital.com
เว็บไซต์
http://www.phukethospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 2/1 ถนนหงส์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
076-237220-26
โทรสาร
076-211907
อีเมล์
admin@missionhospitalphuket.com
เว็บไซต์
http://www.missionhospitalphuket.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 4/1 หมู่ที่ 3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
076-249400
โทรสาร
076-210936
อีเมล์
info@phuketinternationalhospital.com
เว็บไซต์
http://www.phuketinternationalhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 44 ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
074-272800
โทรสาร
074-272840
อีเมล์
BHHCTC@bgh.co.th
เว็บไซต์
http://www.bangkokhatyai.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 75 ซอย 15 ถนนเพชรเกษม ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
074-200200
โทรสาร
074-200295
อีเมล์
เว็บไซต์
http://www.rajyindee.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 119 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
077-278777
โทรสาร
077-278751
อีเมล์
info@thaksinhospital.com
เว็บไซต์
http://www.thaksinhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 309/2 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
077-332706
โทรสาร
077-332730
อีเมล์
info@bandonhospitalsamui.com
เว็บไซต์
http://www.bandonhospital.com
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 123/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
077-835960
โทรสาร
077-835960
อีเมล์
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 130/274-276 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
โรงพยาบาล
ยี่ห้อรถ
Honda
โทรศัพท์
032-532576-85
โทรสาร
032-532585
อีเมล์
info@sanpaulo.co.th
เว็บไซต์
http://www.sanpaulo.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 222 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 70110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
053-122929
โทรสาร
อีเมล์
VPAINTAUTO@GMAIL.COM
เว็บไซต์
http://www.v-paintauto.co.th
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 55 ถนนวงแหวน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
074-248279, 095-5355459, 089-8700632
โทรสาร
074-559114
อีเมล์
maneewong.net@gmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 39 ซอยขำอุทิศ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ขอรับเส้นทาง
ประเภท
อู่ซ่อมทั่วไป
ยี่ห้อรถ
ซ่อมทุกยี่ห้อ
โทรศัพท์
075-700160-1
โทรสาร
075-700241
อีเมล์
bewservicekrabi@qmail.com
เว็บไซต์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 174/1 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
ขอรับเส้นทาง