0 2342 3229

อุ่นใจทุกเส้นทางครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ มาตรฐานระดับโลกช่วยแก้ไขทุกปัญหารถยนต์ขัดข้อง*

*รถสตาร์ทไม่ติด แบตเตอรี่หมด ยางแบน น้ำมันหมด หรือล็อครถโดยไม่ได้ตั้งใจ ฯลฯ

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
บริการยก / ลากรถ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี

 • • บริการยก / ลากรถ ไปในสถานที่ที่สมาชิกต้องการภายในระยะทาง 25 กม.
 • • กรณีต้องการยก / ลากรถเป็นระยะทางมากกว่า 25 กม. คิดค่าบริการ กม.ละ 25 บาท ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง
 • • สำหรับการยก / ลากรถระยะทางไกล (เกินกว่า 50 กม.) ทางศูนย์บริการจะแจ้งราคาเหมาจ่ายกับลูกค้าโดยจะต้องได้รับความยินยอมจาก ลูกค้าก่อน
บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย
กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองมาให้ ณ​ จุดเกิดเหตุ ภายในระยะทาง 20 กม.
 • • กรณีเกินกว่า 20 กม. คิดค่าบริการกม. ละ 25 บาท
 • • กรณีต้องการใช้ช่างกุญแจที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีการเข้าไปในรถนั้น ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่า ใช้จ่ายสำหรับช่างกุญแจ
บริการน้ำมัน 1 ครั้งต่อปี ไม่เกิน 10 ลิตร ในกรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉินไม่สามารถขับเคลื่อน เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนไปยังสถานี น้ำมันใกล้ที่สุดได้
 • • ครั้งต่อไปฟรีค่าประสานงาน ลูกค้ารับผิดชอบค่าน้ำมัน
บริการจัดหารถทดแทน ในกรณีที่รถยนต์ของลูกค้าต้องถูกยก/ลากจากที่เกิดเหตุ ทางศูนย์บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
จะทำการประสานงานจัดหารถทดแทนให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ต้องการ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเช่ารถและค่าใช้จ่ายเพื่อน ๆ ตามที่บริษัทรถเช่ากำหนด

เพิ่มความสะดวกสบายเหมือนมีเลขาส่วนตัว สมาชิกสามารถเรียกใช้บริการมากมายตลอด 24 ชั่วโมง

 • • บริการแนะนำสถานที่พยาบาลทางการแพทย์ต่างๆ
 • • บริการส่งข้อความเร่งด่วน (ส่งผ่านข้อความในนามของลูกค้า)
 • • บริการจองเที่ยวบินและเช็คตารางเที่ยวบิน
 • • บริการจองโรงแรม
 • • บริการจองลีมูซีน
 • • บริการจองรถเช่า
 • • บริการจองภัตตาคาร
 • • บริการสำรองเวลาออกรอบกอล์ฟ

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ขอสงวนสิทธิ์การคุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

 • • การบริการนี้ไม่รวมกรณีอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ
 • • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก เอจีเอ เซอร์วิสเซส ก่อน
 • • ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า อาทิ น้ำมัน และค่าทางด่วน
 • • ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่
 • • ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการเข้าร่วมแข่งความเร็ว แรลลี่ และการทดสอบความทนทาน
 • • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการดูแลรถยนต์ผิดพลาด และหากท่านยังคงทำเช่นนั้นต่อไปทาง เอจีเอ เซอร์วิสเซส ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก การให้บริการแก่ท่าน
 • • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากการที่ลูกค้าอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเมาสุราและยาเสพติด
 • • ความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นโดยตรงและทางอ้อมจากการไม่สามารถขับเคลื่อนได้
 • • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้จะงดให้บริการในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ รวมถึงสภาพถนนที่ไม่เอื้ออำนวยให้รถบริการเข้าไปช่วยเหลือได้ อย่างปลอดภัย*เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด รายละเอียดโปรดอ่านในกรมธรรม์ประกันภัย

 

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไป บริษัทฯจะยังคงเก็บคุกกี้ ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิเสธ ยอมรับ